1. A termelés

A vállalatok döntési folyamata hasonlít a háztartásokéhoz. Rendelkezésre álló lehetőségek közül igyekszik kiválasztani a számukra a legjobb megoldást.
Egy vállalat akkor realizál profitot, ha valamilyen terméket vagy szolgáltatást értékesít a piacon. Úgy, hogy az áruért kapott bevétel meghaladja a termelés ráfordítását.

El kell dönteni:

  • mit termeljen
  • hogyan termeljen
  • hol? Kinek értékesíti?

2. A termelési függvény

Ha azt feltételezzük, hogy a vállalat mindig csak egyetlen terméket állít elő, akkor olyan termelési függvényhez jutunk, amelyben a megtermelt termékmennyiség csak a felhasznált termelési tényezők, az alkalmazott tőke és a munka mennyiségétől függ.

Q=F(K;L)

Q= megtermelt mennyiség
K= felhasznált tőke mennyiség
L=  felhasznált munka mennyiség

Technikai hatékonyság:

Az a termelési mennyiség, ami adott tényezőkombinációval maximálisan előállítható.

Technikailag nem hatékony:

Az adott tényezőkombináció nem a maximálisan lehetséges termelést eredményezi.

Termelési függvény a felhasznált tőke és munka kombinációihoz azon termelési értékeket rendeli hozzá, amelyek a technikailag hatékony megoldásokat jelentik. A termelési függvény tehát a különböző tőke és munka kombinációkhoz a velük maximálisan termelhető termékmennyiséget rendeli hozzá.

3. A termelési függvény tulajdonságai

Termelés nem lehetséges termelési tényezők nélkül, ha bármelyik tényező hiányzik, nem tudnak termelni. Ha viszont bármely tényező mennyiségét növelik, miközben a másik mennyiség változatlan, akkor a termelés nő.
A termelési tényezők növekedésének hatása eltérő attól függően, hogy a termelési tényezők mindegyikét megváltoztatjuk-e, azonos ütemben változtatjuk-e, vagy csak az egyeik tényező felhasznált mennyiségét változtatjuk. Eszerint minden termelési tényező mennyisége változhat, mégpedig egymástól függetlenül tetszőleges arányokban.

A skálahozadéki függvény

A termelési függvény azon pontjainak halmaza, amelyek azonos tőke-munka arány melletti tényezőkombinációk és a termelés mennyisége közötti összefüggést mutatják meg. A skálahozadéki függvény mentén a termelési tényezők mennyiségét azonos mértékben változtatva vizsgáljuk a termelés változását.

A parciális termelési függvény

Azt mutatja meg, hogyan alakul a termelés, ha az egyik tényező felhasználását változtatjuk, miközben a másik tényező mennyisége változatlan.