(Solt Katalin: Mikroökonómia: 73-81)

Az árváltozás hatása az egyéni keresletre

A keresleti függvény elnevezést hagyományosan az árak és a kereslet közötti kapcsolatot leíró függvényre alkalmazzák.

Kérdés: hogyan hat egy adott termék keresletére, ha más termék(ek) ára(i) változik ill. változnak.

Ár-fogyasztási görbe:

PCC Price Consumption Curve) azon optimális kombinációk összessége, amelyeket egy termék különböző árai mellett választ a fogyasztó. Miközben a másik termék ára és a fogyasztó jövedelme változatlan.

Kereslet törvénye:

Az árak csökkenésével a keresett mennyiség növekszik. Az ár csökkenésével a fogyasztó költségvetési korlátja kitolódik, ezért képes arra, hogy magasabb szinten elégítse ki szükségleteit. Így az ár csökkenésével egy nagyobb mennyiség vásárlása lesz optimális.

Az egyéni kereslet vizsgálatakor időnként tapasztalhatjuk, hogy az ár növekedése ellenére sem csökken a kereslet, sőt még nőhet is. Oka: a vevők egyes termékek fogyasztását nem teszik függővé az ártól, és bármilyen ár mellett ugyanolyan mennyiséget fogyasztanak belőle. Ezek a termékek ált. csekély mértékben érintik a fogyasztó költségvetését, vagy muszáj megvenni. Pl: gyufa, só, kenyér, burgonya. Vagy az élvezeti cikkek: kávé, alkohol, kábítószer.

Presztízsfogyasztás, demonstratív vagy Veblen-hatás:

A keresett mennyiség és az ár azonos irányba változik: növekvő árak mellett nő a kereslet. Pl.: márkás ruhák, órák stb. Azért veszik, mert drága és demonstrálják a vagyoni helyzetüket.

Giffen-javak

Azok az inferior javak, amelyeknek kereslete az árnövekedés hatására megnő. (ált a szegényebb országokban, mikor növelik az alapvető élelmiszerek árát.

A az árváltozás hatását legpontosabban a kereset árrugalmasságával jellemezhetjük.

A kereset árrugalmassága:

Megmutatja, hány százalékkal változik a keresett mennyiség, ha a termék ára 1%kal változik.

Presztízsfogyasztás vagy Giffen-jószág
Az ár növekedésének hatására a fogyasztó növeli a termékből vásárolt mennyiséget.
Teljesen rugalmatlan kereslet
Az ár nő, de a fogyasztó nem változtatja a termékből vásárolt mennyiséget.
A kereslet árrugalmatlan
Az ár 1 %os növekedésének hatására a fogyasztó kevesebb, mint 1 %kal csökkenti a a termékből vásárolt mennyiséget.
A kereslet árrugalmas
Az ár 1 %os növekedésének hatására a fogyasztó több, mint 1 %kal csökkenti a a termékből vásárolt mennyiséget.

Más termékek árának hatása a keresletre

Az árváltozás kereszthatása:

Megmutatja, hogyan változik egy adott termék kereslete egy másik termék árváltozásának hatására.

Ez függ attól, hogy milyen kapcsolat van a két termék fogyasztása között.

A kereszthatás pozitív: 

Két termék helyettesíti egymást, az egyiknek az ára nő, akkor a másiknak a kereslete, mert az most olcsóbb.

A kereszthatás negatív:

Az egymást kiegészítő termékek esetében a hatás fordított: ha az egyik ára nő, akkor a másik kereslete is csökken,mert a két terméket együtt fogyasztják.

A kereszthatás nulla:

Az egymástól független termékek árának változása nem befolyásolja a keresletüket.

A kereslet keresztárrugalmassága:

Megmutatja hogy egy adott termék árának 1 %os változtatása hány %kal változtataja meg egy másik jószág keresett mennyiségét.

Az árváltozás kettős hatásának elválasztása

Árváltozás helyettesítési hatása:

Azt a fogyasztásváltozást jelenti, amelyet adott termék árának változása idéz elő, változatlan reáljövedelem mellett.

Az árváltozás jövedelmi hatása azt a fogyasztásváltozást jelenti, amit az árváltozás miatti reáljövedelem- változás vált ki.