A fogyasztói kereslet

Kifejezi, hogy a fogyasztó adott jövedelem és adott árak mellett mekkora mennyiséget kíván egy bizonyos termékből vásárolni.

Egy fogyasztó x termék iránti kereslete így megváltozik akkor, ha megváltozik az x termék ára, a többi termék ára vagy a fogyasztó jövedelme.

dx = d(px, py, …….pz, I)

A jövedelemváltozás hatása a keresletre

Feltételezzük hogy a fogyasztó által fogyasztott termékek ára változatlan. A kérdés az, hogy a jövedelemváltozás hatására hogyan módosul a fogyasztó optimális választása. A fogyasztó jószágterében a jövedelemváltozás melletti optimális jószágkosarait összekötő görbét jövedelem-fogyasztás görbének nevezzük (ICC = Income Consumption Curve).

A jövedelem-fogyasztás görbe

Azon pontok halmaza a fogyasztó jószágterében, amelyek a fogyasztó által optimálisnak tartott jószágkosarakat mutatja adott árak és változó jövedelem mellett. (Ábra a tk. 41. oldalán)

Az Engel-görbe

Kifejezi, hogy a fogyasztó mekkora mennyiséget keres az adott termékből különböző jövedelem mellett, változatlan árak esetén. (Ábra a tk 42. oldalán)

A jövedelemváltozás keresletre gyakorolt hatását jól jellemző mutató a jövedelemrugalmasság, ami megmutatja, hogy a jövedelem értékének egy százalékos változása hány százalékkal változtatja meg a kereslet értékét. A jövedelemrugalmasság előjele vagy konkrét értéke lényeges információt hordoz magában a termék jellegéről.

A termékeket eszerint négy típusba sorolhatjuk és összefüggésekkel is jellemezhetjük a következőképpen:

Ha ε1 < 0
Akkor a jövedelem növekedésének hatására a fogyasztó csökkenti a termékből vásárolt mennyiséget, azaz a termék:
inferior jószág
Ha ε1 = 0
Akkor a jövedelem növekedésének hatására a fogyasztó egyáltalán nem változtatja meg a termékből vásárolt mennyiséget, azaz a termék:
Kereslete független a jövedelemtől
Ha 0 < ε1 < 1
Akkor a jövedelem egy százalékos növekedésének hatására a fogyasztó kevesebb, mint egy százalékkal növeli meg a termékből vásárolt mennyiséget, azaz a termék:
normál jószág
Ha 1 < ε1
Akkor a jövedelem egy százalékos növekedésének hatására a fogyasztó több mint egy százalékkal növeli meg a termékből vásárolt mennyiséget, azaz a termék:
luxus jószág