A fogyasztó legszívesebben a végtelenségig növelné a javakból elfogyasztott mennyiségeket, ez azonban természetesen lehetetlen, miután a jövedelme és a termékek ára jelentősen befolyásolják a döntését.

Költségvetési halmaz:

Azon jószágkombinációk halmaza, amelyeket a fogyasztó az adott időszak jövedelméből meg tud vásárolni.

Ha valaki rendelkezik egy adott időszakban egy meghatározott összeggel, pl.: 1000 Ft-tal, amit elkölthet mozira és hanglemezre (ebből a mozi 200 Ft és a lemez 500 Ft), és ábrázolni kívánjuk ennek a személynek a költségvetési halmazát, akkor mindenképpen rendelkeznünk kell ismeretekkel a halmazt határoló egyenesről, amit költségvetési egyenesnek nevezünk.

Költségvetési egyenes:

Azon jószágkombinációk halmaza, amelyeket adott árak mellett a fogyasztó jövedelmének teljes elköltése mellett tud vásárolni.

A költségvetési egyenes egyenlete: pxx + pyy = I

Költségvetési egyenes

Ha a fogyasztó kettőnél több terméket fogyaszt, a költségvetési egyenes költségvetési korlátként értelmezhető.

Az árváltozás hatása a költségvetési egyenesre:

Ha adott időszakban megváltozik az egyik termék ára, akkor megváltozik a költségvetési halmaz és a költségvetési egyenes meredeksége. Ha mindkét termék ára változik, akkor annak hatása azon múlik, hogyan változik a két termék árának aránya.

A jövedelem változás hatása a költségvetési egyenesre

A jövedelemváltozás hatására a költségvetési egyenes az eredetivel párhuzamosan mozdul el, miközben meredeksége nem változik. Ha a jövedelem nő, akkor az egyenes az origótól távolodik, ha csökken, akkor az origóhoz közeledik.