Pénzteremtés módjai

 • alanyai szerint
  • jegybank (készpénz, számlapénz)
  • kereskedelmi bank (számlapénz)
 • megvalósítás módja szerint
  • hitelnyújtás
  • külföldi fizetőeszköz vásárlása

Forgalomba kerülő pénzmennyiség meghatározása

Függ a bank jellegétől és kötelező tartalék nagyságától.
Kiszámítása: M = (Q*P) / V 
Forgalomba kerülő pénz mennyiség = (termékmennyiség * árszínvonal) / forgási sebesség

Likviditási fokozatok

 • jegybankpénz: készpénz + jegybanki tartalék M0
 • szűken értelmezett pénzmennyiség: készpénz + látraszóló betétek M1
 • szélesebben értelmezett pénzmennyiség: M1 + határidős betétek M2
 • tágan értelmezett pénzmennyiség M2 + bankok által kibocsátott értékpapír M3
 • M3 + bankon kívüli pénzmennyiség M4

A forgalomba kerülő pénz mennyiségének bővülése a pénz multiplikátor hatására történik.

Multiplikátor: minden egyes pótlólag megjelenő pénzegység hányszorosára növekszik adott időszak alatt.

A bank a vállalathoz hasonlóan szintén eszközökkel (aktívákkal) rendelkezik, amelynek forrásoldala (passzívája) is van. A bank számára a nyújtott hitel követelés, aktíva, de a hitel lejártáig ki kell elégítenie a vállalat pénzigényét, tehát pontosan ennyi a vele szemben támasztott követelés is, azaz passzíva is.
A bank a könyvelési művelettel pénzt teremt.

A bankjegy a bankban nem pénz, általánosabban a bankrendszer tagjainak egymás iránti tartozásai (passzívái) nem tekinthetőek pénznek.

A modern pénz formailag a bankrendszer tartozása (passzívája) a bankrendszeren kívüli gazdasági szféra felé, amely a bankrendszer hitelnyújtási tevékenységének eredménye, ezért hitelpénznek nevezzük.

A hazai bankrendszerbe bekerülő külföldi fizetőeszközök növelik a bankrendszer aktíváinak mennyiségét, és az értük adott hazai bankjegy illetve bankszámlapénz a pénz. A pénzteremtés tehát a bankrendszer privilégiuma. A központi bank által teremtett pénzt jegybankpénznek nevezzük. A kereskedelmi bankok csak bankszámlapénz teremtésére képesek, a kereskedelmi bankok által teremtett pénz a kereskedelmi bankpénz.

A bankjegyet és az érméket együttesen készpénznek nevezzük.