Az arany pénzrendszerben az igazi pénz az aranyérme és az a bankoktól függetlenül pénz. A pénzrendszer aranyon nyugszik, de a pénzhelyettesítőket a bankok, mint egymástól függetlenül működő intézmények teremtik hitelműveletekkel és a hitelek visszafizettetésével szívják ki őket a forgalomból. A bankrendszer ilyen felépítése esetén egyszintű bankrendszerről beszélünk.

Az egyszintű bankrendszerben a likviditási ráta a bank által tartalékolandó aranymennyiség és a bankkal szemben megnyilvánuló követelések aránya.

Ha a tömeges aranyra történő váltást megkísérlik, akkor a bankok egy része tönkre megy. A gazdaság viszonylag biztonságos pénzellátása közhatalmi beavatkozást kényszerít ki és ennek eredményeként kialakult a kétszintű bankrendszer.

A kétszintű bankrendszerben a rendszer felső szintjén a jegybank vagy központi bank áll, amelynek kifejezetten üzleti banki funkciói nincsenek, nem profitérdekelt pénzintézetek. Az alsó szintet a magánbankok vagy kereskedelmi bankok jelentik. A jegybank a bankok bankja, így lehetősége nyílik arra, hogy a magánbankok fölött bizonyos területen felügyeletet gyakoroljon. Feladata az adott ország pénzének értékállóságának biztosítása, a pénzforgalom szabályozása.
A kétszintű bankrendszer leglényegesebb eleme, hogy bankjegyet, ami törvényes fizetési eszköz, csak a jegybank bocsáthat ki. A kétszintű bankrendszer megjelenésével a bankjegyért csak a jegybank ad aranyat. Magánszemély nem kérhet hitelt a jegybanktól. Bankok igen, hitelben és kamat ellenében.

A magánbankok 3 féle úton juthatnak bankjegyhez:

 1. Hitelt kérnek a jegybanktól
 2. Az általuk már leszámítolt (diszkontált) magánváltókat visszleszámítoltatják a jegybankban
 3. Értékpapírokat, aranyat, külföldi bankjegyeket adnak el a jegybanknak.

A mai modern pénzrendszert akkor írhatjuk le, ha figyelembe vesszünk minden olyan gazdasági szereplőt, aki olyan gazdasági műveletet végez, ami során a pénz valamilyen szerephez jut. Ezeket a műveleteket nevezzük pénzügyi tranzakcióknak.

Ezek a szereplők a következők:

 • Bankrendszer
 • Vállalatok
 • Lakosság (háztartások)
 • Állam (költségvetés)
 • Külföld

A modern bankrendszer általában kétszintű, felső szintjén a jegybank, alsó szintjén a kereskedelmi bankok és egyéb pénzintézetek állnak.

A jegybank a bankrendszer csúcsán álló intézmény, gyakorlatilag az állam bankja, amelynek elsődleges funkciója, hogy a gazdaság pénz-és hitelforgalmát szabályozza, segítse az elsődleges gazdaságpolitikai célok elérést.

Jegybank alapfunkciói:

 1. A jegybank bocsátja ki a bankjegyet és az érmét (bankjegy + érme = készpénz) Ez a készpénz az ország törvényes fizetési eszköze.
 2. A bankok bankja
  A jegybanknál vezetett magánbanki folyószámlák kötelező jellegűek, és a magánbankoknak ugyancsak kötelezően előírt tartalékaikat ezeken a számlákon kell tartaniuk. Fontos szerepe van a pénzkölcsönzésben, aminek 2 fő formája van: a kereskedelmi bankok által egyszer már leszámított váltók visszleszámítolásával valamint hitelkéréssel.
 3. A kormányzat bankja. A kormányzat pénzeszközeinek többségét jegybanki folyószámlákon tartja.
 4. Ellenőrzi és szabályozza a pénz kínálatát

A kétszintű bankrendszer alsó szintjén a magánbankok állnak. A kereskedelmi (magán, hitel, üzleti) bankok bonyolítják a vállalatok közötti pénzforgalmat, hiteleket nyújtanak és számlavezetéssel foglalkoznak.