A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket beszerzési illetve előállítási költségen kell értékelni, csökkentve azt az értékcsökkenési leírással. Az értékcsökkenési leírást értelemszerűen csak az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében lehet alkalmazni.

Az értékcsökkenés az immateriális javak és tárgyi eszközök használatbavétele óta bekövetkezett elhasználódásának és korszerűtlenné válásának, gazdasági avulásának pénzben kifejezett értéke.

A költség a termék előállítására vonatkozik, az a pénzösszeg, amibe a termék előállítása került. Az értékcsökkenési leírás az értékcsökkenés költségkénti elszámolását jelenti.

Az értékcsökkenés tehát a termék előállítási költségeinek egy része. Klasszikus költségelemek: amortizáció, az anyag- és a bérköltség.

A mérleg szerinti eredmény az osztalékra, részesedésre igénybe vett összeggel csökkentett adó utáni eredmény, amely a tárgyévi tevékenység valós és tényleges felhalmozható hozadékaként jelenik meg a saját tőke részeként.

Az eredménykimutatás:

Az eredménykimutatás célja a bevételek és a ráfordítások szembeállítása és a kettő különbözeteként a mérleg szerinti eredmény levezetése. Az eredménykimutatás 2 féle formában, úgymint összköltség eljárás (bruttó) és mint forgalmi költség eljárás (nettó) állítható össze.

A bruttó eljárással az összes teljesítménnyel az összes felmerült költséget állítjuk szembe, és a kettő különbözete az üzemi (üzleti) eredmény.

A nettó eljárással az értékesítés nettó árbevételével az értékesítés elszámolt önköltségét állítjuk szembe.

Az üzemi eredmény a termelési és értékesítési tevékenység eredménye: bevételek – ráfordítások.

Pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek kamat-és osztalék bevétele, illetve a kamat és hasonló jellegű költségek különbözete.

Személyi jellegű ráfordítás a bérköltség, tb stb.

A szokásos üzleti tevékenység eredménye az üzleti eredmény és a pnzügyi eredmény összegeként számítható.

Rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások különbözeteként állapítható meg.

Az adózás előtti eredmény a szokásos üzleti eredmény és a rendkívüli eredmény összegeként számítható.

Az adózott eredmény a tárgyévi adózatlan eredményé a futamidő alatt fizetett adó különbözeteként határozható meg.

A mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék igénybevételével növelt és a fizetett osztalékkal, részesedéssel csökkentett tárgyévi adózott eredménynek felel meg.