Az üzleti szervezetek (vállalatok) vagyonát, hasonlóan a háztartáshoz, legegyszerűbben úgy állapíthatjuk meg, hogy minden vagyonelemet, pénzbeli értékével együtt felírunk egy listára, és a lista sorainak pénzértékeit összegezzük. Ez a lista egy leltár. A vagyonelemeket valamilyen szempont szerint kisebb-nagyobb csoportokba sorolják, és egy kétoldalú kimutatás egyik oldalán ezeket a csoportokat sorolják fel a csoportba tartozó vagyonelemek összértékének feltüntetésével.

Az eszközök vagy aktívák a vállalkozás vagyonának konkrét megjelenési formái.
A számviteli gyakorlat az aktívákat 3 fő csoportra osztja: befektetett eszközökre, forgóeszközökre és aktív időbeli elhatárolásokra.

Az eszközök összértéke és összetétele szemlélhető úgy is, hogy ezen eszközök eredetére, származására vagyunk kíváncsiak. Ekkor forrásokról vagy passzívákról beszélünk.
A számviteli gyakorlat a passzívák 4 fő csoportja osztja: saját vagyon, céltartalékok, kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások.

Az eszközök (aktívák) és a források (passzívák) összértéke mindig megegyezik egymással.