1. Késedelmi pótlék

 • az adó késedelmes megfizetése esetén határozzák meg
 • mértéke: jegybanki alapkamatláb 365-öd részének kétszerese, minden naptári évre számolva (jegybanki alapkamatláb 2007. szeptember 25-től 7,50%)
 • utólagos adóellenőrzés során megállapított adóhiány után legfeljebb 3 évre számolható fel
 • nem kell megfizetni arra az időszakra, amelyre az adózó a késedelmet igazolta (elháríthatatlan külső okból)
 • a pótlék alapját adónként külön kell figyelembe venni

2. Önellenőrzési pótlék

 • akkor fizet, ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást helyesbíti
 • mértéke: a késedelmi pótlék 50%-a, ismételt önellenőrzéssel a késedelmi pótlék 70%-a
 • időtartama a bevallás benyújtására előírt nap leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásába vételéig

3. Adóbírság

 • adóhiány esetén kell fizetni
 • az adóhiány 50%-a
 • akkor is kell fizetni, ha az adózó jogtalanul nyújtott be támogatási, adó-visszaigénylési, adóvisszatérítési kérelmet

4. Mulasztási bírság

 • bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség késedelmesen, hibásan, vagy nem teljesíti
  • magánszemélyeknél 100 000 Ft-ig, más adózónál 200 000 Ft-ig
  • hibásan benyújtott bevallás esetén max. 100 000 Ft, magánszemélyeknél 10 000 Ft
  • az adóévi várható adót 90%-ig nem fizette meg, akkor a befizetett adóelőleg és a 90% különbségének a 20%-áig