1. A kínálat:

A kínálat az az árumennyiség, amit egy időszak alatt az eladók megvételre felkínálnak.

2. A kínálati függvény:

Az eladók által felkínált jószágmennyiség is sok tényezőtől függ. A kereslethez hasonlóan a kínálat nagyságát is felfoghatjuk különböző változók függvényeként:

S = f(P,O)

 • S Supply - a kínált mennyiség
 • P Price - a termék ára
 • O Other - egyéb tényezők

3. A kínálati görbe:

A kínálati görbe a piaci ár és a termelők által eladni kívánt jószágmennyiség közötti kapcsolatot mutatja bármely lehetséges ár esetén, tehát azt, hogy különböző áraknál az eladók milyen mennyiséget értékesítenének, egyéb tényezők változatlansága mellett.

Sp = f(P)

Sp - a kínálat mennyisége,
P - a termék ára

A görbe balról jobbra tolódik, aminek gazdasági jelentése az, hogy magasabb áron nagyobb mennyiséget szándékoznak értékesíteni az eladók az áruból.

A kínálati görbe eltolódásai:

A kínálati görbe eltolódását különböző áron kívüli tényezők okozhatják, amelyek közül a legfontosabbak a következők:
 • az időjárás hatása
 • a technikai haladás
 • változások a termelési tényezők áraiban
 • más javak árváltozásai
 • adók és termelési támogatások

4 A kínálati árrugalmasság:

Hasonlóképpen értelmezhető, mint a kereslet árrugalmassága. Képletszerűen is hasonlóan írhatjuk fel, de matematikailag fontos különbség, hogy itt nem szükséges a tört előtt negatív előjel (-1 szorzó) alkalmazása, mivel az árak és a kínálat változása között pozitív összefüggés van, tehát a számláló és nevező előjele azonos lesz.
A kínálat árrugalmasságának 5 esetét ugyanolyan módon határoljuk el, mint a keresleti görbén tettük.
 1. Teljesen rugalmatlan kínálat
 2. Rugalmatlan kínálat
 3. Egységnyi kínálatrugalmasság
 4. Rugalmas kínálat
 5. Végtelenül rugalmas kínálat