A piacgazdaság szerkezeti modellje:

Mikroökonómia 42. o.

A tiszta piacgazdaság két főszereplője:

 1. Vállalati szektor: azon gazdasági egységek összessége, amelyek a javak és szolgáltatások előállítását végzik.
 2. Háztartási szektor: azok a gazdasági szereplők, amelyek fogyasztási egységként működnek.

A két szektoron belül csak piaci kapcsolatok léteznek.

Az adásvétel tárgya alapján két fő piacot különböztetünk meg egymástól:

 1. Fogyasztási javak piaca
 2. Tényezőpiac:
  • munkapiac
  • tőkejavak piaca

 A háztartások:

 • a fogyasztási javak piacán mint vevők jelennek meg, szükségletei maximális kielégítésére törekednek,
 • a termelési tényezők piacán mint eladók jelennek meg.

Tőkejavak (= reáltőke): olyan jószágok, amelyeket további termelés céljaira használnak fel.
Megtakarítás: el nem költött pénzjövedelem.

A vállalatok és a háztartások négy piacon találkozhatnak egymással:

 1. fogyasztási javak piaca
 2. tőkejavak piaca – e két első együtt: árupiac (jószágpiac)
 3. munkapiac
 4. tőkepiac (= a pénztőke piaca)

A háztartások és vállalatok piaci kapcsolata:

1. A háztartások:

 • eldöntik, mennyi jövedelemre van szükségük, és ennek alapján kínálják munkájukat,
  • az így szerzett jövedelmet:
   részben elfogyasztják: ezzel a jövedelemmel jelennek meg az árupiacon fogyasztásicikk-kereslettel,
  • részben megtakarítják: ez a jövedelemrész a tőkepiaci kínálat.

2. A vállalatok:

 • célja a minél nagyobb profit elérése,
 • megjelennek a munkapiacon munkakereslettel,
 • megjelennek a tőkepiacon tőkekereslettel  tőkejavak vásárlására fordítják, ami árupiaci keresletként jelenik meg,
 • megadják az árupiaci kínálatot az előállított javakkal.

Általános egyensúly:

Ha a kereslet és a kínálat egyensúlyba kerül, és minden részpiac egyensúlya megvalósul.