A piacgazdaság ismérvei, gazdasági rendszer modellje, „gyorsfényképe”: 

 1. a föld és a termelt javak magántulajdonban vannak,
 2. megvalósul a döntések és a vállalkozás szabadsága,
 3. a gazdasági önérdek motiválja a cselekedeteket
 4. a verseny biztosítja a piaci egyensúly kialakulását,
 5. a döntések az árrendszer jelzéseihez igazodnak,
 6. a kormányzati beavatkozás erősen korlátozott.

A fenti ismérvek kulcsszavainak részletezése:

1. Magántulajdon:

Birtoklási, rendelkezési és ellenőrzési jogot jelent a föld és a termelt javak fölött. Jövedelemre is feljogosítja a tulajdonost.

2. A vállalkozás szabadsága:

Az egyének szabadon vásárolhatnak termelési erőforrásokat, termékeiket pedig maguk választotta piacon eladhatják.
 • Vállalkozó: a piacgazdaság központi szereplője. Szabadon beléphet bármelyik iparágba és szabad döntése szerint el is hagyhatja azt.
 • Munkások: szabadon dönthetnek arról, kinek és hol adják el a munkájuk szolgálatait.
 • Fogyasztó: szabadon elköltheti arra a jövedelmét, amire akarja. A fogyasztó szabadsága a legteljesebb.

3. Az önérdek érvényesítése:

Választási szabadság. Mindenki azt teheti és teszi, ami számára a legjobb, döntéseik során a gazdasági racionalitás vezeti őket.
 • Az erőforrások tulajdonosai: úgy igyekeznek hasznosítani ezeket az erőforrásokat, hogy a legmagasabb jövedelemhez jussanak.
 • Munkások: választásukat az elérhető legmagasabb bér motiválja. Számos egyéb tényező is figyelembe vesz: munkahelytől való távolság, szabadidő mennyisége, munkakörülmények…
 • Fogyasztók: a jövedelmükből a lehető legteljesebben elégíthessék ki szükségleteiket.

4. Verseny:

Elsősorban ár- és költségverseny. Ennek része pl. az állammal kiépített jó kapcsolat, a marketing, az ipari kémkedés…

5. Árak:

Az eladók és a vevők az árak alakulásából értesülnek a gazdasági helyzetről.

6. Állam:

Annyi szerepet vállal a gazdaságban, ami a rendszer zavartalan működéséhez elengedhetetlen. Pl. garantálja a magántulajdon védelmét, a döntések szabadságát…