1. Alternatív felhasználási lehetőségek:

A termelési tényezők különböző jószágok előállítására használhatók, tehát alternatív felhasználási lehetőséggel rendelkeznek. Dönthetünk, melyik jószágot válasszuk, de ha az erőforrásokat már felhasználtuk, akkor az összes többi alternatíváról, azaz a felhasznált tényezőkkel termelhető más javakról lemondtunk.

2. Opportunity cost:

Az opportunity cost (gazdasági költség, alternatív költség) egy lehetőség kiválasztásának költsége, ami megmutatja, hogy pontosan miről kellett lemondanunk azzal, hogy éppen az adott lehetőség mellett döntöttünk.

3. Termelési lehetőségek görbéje:

A termelési lehetőségek görbéje azon termékkombinációk halmaza, amelyek a rendelkezésre álló termelési erőforrások teljes és ésszerű kihasználásával megtermelhetők. A görbe pontjai fejezik ki adott feltételek között a termelési lehetőségek határát.

A termelési lehetőségek görbéje mindig negatív meredekségű. Ha ugyanis a kiinduló helyzetben már minden tényezőnket racionálisan felhasználtuk, és az egyik jószág termelését mégis növelni akarjuk, akkor a másik termelését szükségképpen csökkenteni kell, mert onnan lehet átcsoportosítani a korábban már lekötött erőforrásokat.

Ha a termelési lehetőségek görbéje lineáris, akkor az alternatív költség állandó.

Ha a függvény konkáv, akkor x termelésének növekedésével egyre több y-ról kell lemondani egy-egy újabb egység x előállítása érdekében. Ilyenkor az alternatív költség növekszik.

Ha a termelési lehetőségek görbéje konvex, akkor az alternatív költség csökken.

A termelési lehetőségek görbéje általában konkáv, tehát az egyik termék termelésének növelésével egyre növekszik annak alternatív költsége, egyre többet kell a másik termékből feláldozni.

Vilfredo Pareto kritérium:

Ha az egyik termék termelését tudjuk úgy növelni, hogy a másik termelési is nő vagy változatlan, akkor a kapacitásaink kihasználása nem teljes vagy nem ésszerű. Ha viszont bármelyik termék termelése csak úgy növelhető, hogy egy másik termelését csökkentjük, akkor elértük a termelési lehetőségek határát, vagyis a tényezők felhasználása hatékonynak tekinthető.

A termelési lehetőségek görbéje a Pareto-hatékony termelési kombinációkat tartalmazza, mert az egyik termék termelését csak akkor növelhetjük, ha a másik termék termelését csökkentjük.

4. Helyettesítés:

A termelési lehetőségek görbéjével a közgazdaságtan egy további kulcsfogalmát is szemléltetni tudjuk. Amikor a termelési lehetőségek görbéjének egyik pontjáról áttérünk egy másikra, akkor a szükséglet-kielégítési folyamatban, a fogyasztásban, az egyik jószágot egy másik jószággal helyettesíthetjük. Ha a termelési lehetőség megegyezik a fogyasztási lehetőséggel, vagyis zárt gazdaságról van szó (nincs külkereskedelem), akkor teljes erőforrás-felhasználást feltételezve, a helyettesítés alaptörvény, és minden helyettesítés valamiféle összehasonlítás, mérlegelés eredménye.