1. Szűkösség:

A szűkösség a közgazdaságtan kulcsfogalma. Egy jószág akkor szűkös, ha zérus ár mellett többet igényelnek belőle, mint amennyi a jószágból rendelkezésre áll, vagyis zérus áron nem lehet a társadalom tagjainak szükségletét teljesen kielégíteni belőle.

Zérus ár

Azt jelenti, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül, ingyen lehet hozzájutni a jószághoz. Ha a javak mennyisége zérus nagyságú ár mellett elegendő ahhoz, hogy mindazok, akik ezeket a javakat keresik, hozzá is jussanak az általuk igényelt mennyiséghez, akkor szabad javakról beszélünk.

Ha a javak rendelkezésre álló mennyisége nem elegendő az irántuk megjelenő igények kielégítésére, akkor egyesek szükségleteinek kielégítését kizárja. Ez a kizárás különböző elveken alapulhat. Egy ilyen elv lehet, hogy a szűkös javakhoz csak azok jutnak hozzá, akik valamit cserébe adnak érte, azaz ezeknek a javaknak pozitív (zérusnál nagyobb ára van). A pozitív ár nem feltétlenül pénzösszeget jelent, egyszerűen csak annyit, hogy a szűkös javak megszerzése érdekében valamiről le kell mondaniuk azoknak, akik ilyen szűkös javakat igényelnek. Ezeket a szűkös javakat gazdasági javaknak nevezzük