1. Szükségletek:

A javak és szolgáltatások előállítása (termelés) annak érdekében történik, hogy a szükségleteket, azaz a kielégítésre váró igényeket elégítsük ki velük.

2. Javak:

A szükségletek egy részét javakkal elégítjük ki. Javak esetében közvetlenül a jószágot fogyasztjuk el. (autó, élelmiszer, ruha) A javak és az általuk nyújtott szolgáltatás fogyasztása térben és időben elválasztható az őket előállító tevékenységektől.

3. Szolgáltatások:

A szükségletek egy másik részét szolgáltatásokkal elégítjük ki. (oktatás, mozi) A szolgáltatások esetében a tevékenység kifejtése és annak elfogyasztása sem térben sem pedig időben nem választható el egymástól. Megkülönböztetünk anyagi és nem anyagi jellegű szolgáltatásokat. Az anyagi jellegű szolgáltatások mindig valamilyen jószágra illetve jószágokra (nem emberi illetve embercsoportok) irányulnak. (pld.: raktározás) A nem anyagi jellegű szolgáltatások emberre illetve kisebb nagyobb embercsoportokra irányulnak. (pld: gyógyítás, hadsereg védelme)

A jószágok előállítását és szolgáltatások nyújtását a közgazdaságtanban termelésnek nevezzük!

4. Erőforrások:

A javak előállításához és a szolgáltatások nyújtásához erőforrások kellenek. Gazdasági erőforrások mindazok a javak, a szolgáltatások és tevékenységek, amelyek egy termék előállításához vagy szolgáltatás nyújtásához szükségesek. A termelés erőforrásait gyakran inputnak nevezik a közgazdaságtanban.

A gazdasági erőforrásokat termelési tényezőknek nevezzük!
Termelési tényezők: munka, a természeti tényezők, a tőkejavak és a vállalkozói képességek. (lásd utalásként a 3. tétel!)

A megtermelt javak egy részét nem közvetlenül szükséglet-kielégítésre, hanem újabb javak előállítására használják fel. Ezek a termelési eszközök.