A külkereskedelmi árellenőrzés

Az árellenőrzés célja annak megállapítása, hogy:

 • a vállalkozás export és reexport eladási árai megfelelnek-e a konkurens cégek eladási árainak
 • importárai a főpiacok dokumentált árai közelében alakulnak-e.

Annak érdekében, hogy a vállalkozások az exportnál és az importnál egyaránt a világpiaci áraknak megfelelő árakon bonyolítsák le az ügyleteiket, ismerni kell a nemzetközi kereskedelemben alkalmazott árakat. Ezekhez képest a belföldi árak tájékoztatásul szolgálnak.

Az árdokumentációs felkészültség vizsgálata

A vállalkozás árkialakító tevékenysége akkor megalapozott, ha az árinformációkat, váminformációkat rendszerezetten nyilvántartja.

Ebben a nyilvántartásban szerepeltetni kell az áru és az ügylet minden olyan lényeges tulajdonságát, amelyek az árat befolyásolják:

 • az áru főbb adatait
 • a minőségi összehasonlító mutatókat
 • a szerződésben szereplő mennyiséget
 • a nettó egységárat
 • a devizanemet
 • a fizetés módját és feltételeit
 • a szállítási határidőt
 • a vámtarifaszámot, egyéb adókat, illetékeket
 • az exportőr és az importőr országot és céget
 • a dokumentum keltét

Az árak képzésének ellenőrzése

Importnál: Magyar határparitásra számítjuk át az egyes áruk vételárát, és ezeket viszonyítjuk ugyancsak magyar határparitáson az ajánlati árakhoz.

Exportnál: 2 módszer alkalmazása célszerű

 1. A határ átlépése után felmerült költségek levonása után hasonlítjuk össze a különböző viszonylatokban elért eladási árainkat. Így megtudjuk, hogy mely viszonylatban értünk el kedvező vagy alacsony árakat.
 2. Ha a különböző ajánlatokat a potenciális vevő, illetve az ajánlatkérő szempontjából hasonlítjuk saját árainkhoz.

A vállalkozások devizagazdálkodásának ellenőrzése, a devizagazdálkodásról általában

A külkereskedelmi áruforgalomban az áru ellenértékének kiegyenlítése általában devizában történik. A devizagazdálkodás központi szerve a Magyar Nemzeti Bank.

A devizaműveletek végzésére felhatalmazott belföldi pénzintézetek bonyolítják a külkereskedelmi tevékenységben a belföld és a külföld közötti fizetési forgalmat. Pénzintézet devizaműveletet az MNB felhatalmazása alapján végezhet.

A külkereskedelmi tevékenységet végző vállalkozás szintjén a devizagazdálkodás körébe tartozó feladatok

 1. Exportnál:
  • az exportáru értékesítése
  • a devizában jelentkező költségekkel való gazdálkodás
  • az áruk ellenértékének behajtása
 2. Importnál:
  • az importáru beszerzése, ezzel kapcsolatban az árak kialakítása
  • a devizaköltségekkel való gazdálkodás
  • az áruk ellenértékének kiegyenlítése.

A devizagazdálkodás ellenőrzésének kiemelt feladatai:

 • a devizakinnlevőségek forgási sebességének vizsgálata
 • az eladási és a beszerzési kondíciók
 • a devizakiesések vizsgálata

A devizakinnlevőségek forgási sebességének vizsgálata

Célja, annak a megállapítása, hogy egyrészt a devizakinnlevőségek forgási sebessége megfelelő-e, illetve annak a feltárása, hogy a forgási sebesség növekedését milyen körülmények akadályozzák.

A forgási sebesség több időszakra számított mutatószámának összehasonlítása mutatja a tendenciát, viszont a javulás vagy romlás okaira nem világít rá, ezért külön számítjuk a még nem esedékes, és külön a lejárt kinnlevőségek forgási sebességét.

A devizakiesések vizsgálata

Ez alatt az exporttal vagy reexporttal már kitermelt devizákból be nem folyt vagy visszatérített összegeket, valamint a kifogásolt árukkal kapcsolatban felmerült utólagos deviza ráfordításokat értjük.

A vizsgálat arra irányul, hogy a felmerült kieséseket mennyiben idézték elő a vállalkozás hibái, mulasztásai.

A visszáruk vizsgálata

Azt vizsgáljuk, hogy milyen okból vette vissza a vállalkozás az árut. Ha a szállító hibájából történt akkor azt kell vizsgáljuk, hogy a vállalkozás érvényesítette-e jogait a szállítóval szemben és milyen intézkedéseket tett a hibák későbbi elkerülése érdekében.

Az adott kötbérek, kártérítések vizsgálata

Azt kell vizsgálnunk, hogy a kiesést nem megfelelő minőségű áru, vagy szállítási késedelem, tehát a szállító hibája okozta-e.