Saját termelésű készletek közé tartozik a befejezetlen termelés, a félkész termékek, a késztermékek, a növendék, hízó és egyéb állatok.

Az értékesítés a termelési folyamat után az előállított termékek eladását jelenti. A termelő vállalkozások tevékenységének jövedelmezősége attól függ, hogy a termékeiket milyen árakkal, szállítási és fizetési feltételekkel értékesítik.

A raktárra vétel és a készletek ellenőrzése

A termékek raktárra vételével kapcsolatban elsődleges ellenőrzési feladat azt megvizsgálni, hogy azok minőségi ellenőrzését maradéktalanul elvégezték-e. E kérdés egyrészt a vonatkozó okmányok alapján másrészt a készárúkészletek helyszíni vizsgálatával ellenőrizhető.

Vizsgálni kell, hogy miként alakult a raktárban a saját termelésű készletek értéke és összetétele. Először az analitikus nyilvántartások számítógépes nyilvántartási rendszerét kell vizsgálni, hogy nyilvántartja-e a bevételezés időpontját is termékenként. Ezt ki kell egészíteni a raktárak helyszíni ellenőrzésével is. 

Vizsgálni kell azt is, hogy nem termeltek-e megrendelői szerződés nélkül raktárra, ha igen akkor miért és ebből nem származtak-e elfekvőségek, ezekből pedig minőségromlások, leértékelések.

Vizsgálni kell, hogy az inmobiliák keletkezésének mik az okai és ezek az okok mire vezethetők vissza. Pl: hibás teljesítés miatti visszárú, szállítási késedelem.

A termékek értékelésének vizsgálata

A saját előállítású készletek értékelését a kidolgozott számviteli politika és az értékelési szabályzat előírásai alapján kell megvizsgálni.

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a mérlegbe beállított értéknek a valódiságára is.

Vizsgálni kell, hogy a készletet év közben és a mérlegben előállítási költségen, közvetlen önköltségen értékelték-e.

Az értékelési szabályzat előírásain kívül az önköltség-számítási szabályzatot is figyelembe kell venni, mert bármilyen módszerrel történik az önköltség megállapítása, az csak a ténylegesen felmerült, közvetlenül elszámolt és bizonyíthatóan a termékre felosztható közvetlen költségeket foglalja magában.

Vizsgálni kell, hogy nem számolták-e el az előállítási költségek között az értékesítéssel kapcsolatos költségeket, a szállítási és raktározási költségeket, az irodák költségeit, a reklám, piackutatás, költségeit, amelyeket az eredménykimutatásban a közvetett költségek között kell kimutatni.

Az értékesítés és a kiszállítások ellenőrzése

Az ellenőrzés során arról is meg kell győződni, hogy a késztermékek raktári bevételezésénél kielégítően érvényesült-e a bizonylati és nyilvántartási fegyelem. Az első ellenőrzési feladat a készárú kiszállításra való előkészítésének ellenőrzése.

A kiszállításokkal és azok előkészítésével kapcsolatban ellenőrizni kell, hogy

  • a raktárak időben és megfelelően felkészülnek-e a késztermék befogadására és átvételére
  • a raktárra vétel és az elszállítás között biztosítják-e az előkészítéshez szükséges időt
  • alkalmazzák-e a korszerű csomagolóanyagokat (melyek lehetővé teszik a könnyebb szállítást, felhasználást stb.)
  • miként biztosítják a késztermékek raktári rendjét

A késztermékek kiszállítása megoldható saját fuvareszközzel ill. külső fuvarozóval is. A szállítások szervezettségét a szállítási ütemtervek alapján vizsgálhatjuk: megfelelő-e a koordináció az anyagbeszerzési tervekkel, felmérték-e a szállítási igényeket időben, gondoskodtak-e a szükséges szállítási kapacitásokról stb.

Vizsgálni kell azt is, hogy megfelel-e a csomagolás módja a áruféleség jellegének, megfelelő-e a szállítási távolság és az átrakodási szükséglet megállapítása ill. megfelel-e a kiválasztott szállítási eszköz állapota. Vizsgálandó még, hogy célszerű-e a választott szállítási mód, és ez-e a leggazdaságosabb.

A saját fuvareszköz ellenőrzése során a menetlevelek alapján vizsgálhatjuk a tehergépkocsi tényleges terhelését. A fenntartási és üzemeltetési költségek ellenőrzése keretében a gépkocsipark állapotát, a javítási és karbantartási költségek alakulását, továbbá az üzemanyag-fogyasztást kell vizsgálni.

A kiszállított késztermékek bizonylatolásának és számlázásának ellenőrzése

Az értékesítési folyamat része a raktárból történő kiszállítás, az árú átvétele, a teljesítés igazoltatása, a fuvarokmányok kiállítása, továbbá a vevő telephelyén történő átadás esetén az árú átadásának-átvételének igazoltatása. A teljesítést igazoló okmányok képezik a számla alapját. P.: szállítólevél, átvételi igazolás

Ennek keretében ellenőrzendő, hogy

  • a rendszer biztosítja-e minden tétel hiánytalan és időben történő számlázását
  • nem fordulnak-e elő számlázatlan tételek vagy kétszeres számlázások
  • a számlázás és az árukönyvelés időben megkapta-e a teljesítés igazolásának okmányait
  • megtörtént-e a szállított árú leszámlázása és ellenértékének beszedése

A raktári nyilvántartás és az árukönyvelés adatai alapján egyeztetni kell a kiment számlákat, azok helyességét.