Az adó fogalma:

Az adó kötelező (kényszerített) jellegű, vissza nem térülő, visszafizetés (közvetlen ellenszolgáltatás) nélküli, általános, pénzbeli szolgáltatás, amelyeket az állam vagy más közhatalmi szervezet (pl. helyi-, területi önkormányzat) olyan jogszabály alapján hajt be, amelyek maghatározzák ezen kötelezettségek nagyságát, feltételeit és fizetési esedékességét.

Az adó általános jellemzői:

 • Az adóbevétel állami bevételek egyik formáját képezi
 • Adó kivetésére csak az állam által felhatalmazott szerv jogosult
 • Az adóbevétel kizárólag állami feladatok ellátására használható
 • Adófizetésre csak az állam által, jogszabály útján kijelölt természetes és jogi személyek kötelesek
 • Az adót az állam kényszer útján is behajthatja
 • Az adót közvetlen ellenszolgáltatás nélkül kell befizetni
 • Az adó csak pénzben teljesíthető
 • Az adó a nemzeti jövedelem felosztásának és egyéb gazdaságpolitikai célok megvalósításának az eszköze

Az adók csoportosítása:

Adóalanyok szerint:

 • Természetes személyek (SZJA)
 • jogi személyek (TAO)

Adóbevételek felhasználása szerint:

 • Általános adó
 • Céladó

Adó tárgya szerint:

 • Tárgyi adók
 • Fogyasztási adók
 • Jövedelem típusú adók (SZJA)
 • Vagyoni típusú adók (gépjárműadó)

Adó teher viselője szerint:

 • Közvetlen (az adó teherviselője és az adófieztő személy ugyanaz - SZJA)
 • Közvetett (az adó teherviselője és az adófizető személy nem ugyanaz - ÁFA)

Adóztatásra jogosultság szerint:

 • Központi adók
 • Helyi adók
 • Vegyes adók

Behajtás módja szerint

 • önadózás
 • adólevonás
 • adókivetés
 • adóbehajtás

Kapcsolódó fogalmak

 • Adórendszer
 • Adópolitika
 • Adóalany
 • Adó tárgya
 • Adóalap
 • Adó mértéke
 • Adókedvezmény
 • Adómentesség
 • Adóhatóság
 • Adójogi jogviszony
 • Adóbevallás
 • Adókötelezettség

Alapelvei

 • közteherviselés: mindenki kötelező adót fizetni
 • fizetőképesség: annyi adó vethető ki az adóalanyokra, amennyit a jövedelme, illetve vagyona alapján meg tud fizetni
 • megbízhatóság: az adóalany meghatározott időre áttekinthesse a fizetendő adót
 • méltányosság: méltányossági alapon az adóalany adókedvezményben vagy adómentességben részesül

Bejelentési kötelezettség

 • írásban, formanyomtatványon kell benyújtani az adószám megállapítása végett
 • egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolványhoz a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez kell kérelmet benyújtani
 • üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás esetén a Cégbírósági kérelem benyújtásával történik a bejelentés
 • bejelentési idő általában 15 nap
 • a bankszámla nyitást követően valamennyi bankszámlaszámát be kell jelenteni 15 napon belül
 • az adóhatóság nyilvántartásba vételtől 30 napon belül értesítést küld
 • a nyilvántartásba vétel alapja az adószám, adóazonosítók jel, útlevél szám

Adómegállapítás

Módjai

 • önadózás: általában az adóalany állapítja meg
 • adólevonás: alkalmazhatja a munkáltató és a kifizető
 • adóbeszedés: adóbeszedésre kötelezett végzi
 • adókivetés: adóhatóságok utólagos megállapításakor és ellenőrzéskor kiszabott adó
 • adóhatósági adómegállapítás: adóhatóság az adóalanyoktól átvállalja a feladat elvégzését

Adóbevallás

 • az adóbevallást az adóalany köteles elkészíteni, de nyilatkozat alapján a munkáltató és a kifizető átvállalhatja
 • az adót és az adóelőleget a munkáltató vagy kifizető saját adóbevallásában vallja be
 • a bevallást erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell elkészíteni
 • az adóbevallás gyakorisága lehet havi, negyedéves, éves
 • az adóbevallás nem pótolható az adó megfizetésével vagy a támogatás igénybevételével
 • helyi adók esetén ha az adót nem az adózó állapítja meg, akkor az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül bevallást kell készíteni

Adófizetés
Adóellenőrzés
Jogkövetkezmények az adózás rendjében