A vállalkozások alapvető célja a főtevékenység minél hatékonyabb ellátása. A főtevékenységet segítő ellenőrzésnek ki kell terjednie főtevékenységet közvetlenül szolgáló kiegészítő tevékenységekre. A termelési folyamat ellenőrzése komplex tevékenység, a vizsgálatokhoz műszaki felkészültség, szakismeret szükséges.

A termelési folyamatok megszervezésének ellenőrzése

A termelési folyamat során a termelési tényezőket, a tárgyi eszközöket, az anyagokat és a munkaerőt késztermékké alakítják át. A termelési folyamatok 3 fajtáját különböztetjük meg: természeti, technológiailag szabályozott és kisegítő, kiszolgáló folyamatok. Az ellenőrzés során a termékösszetételt, a termelés tömegszerűségét és a termelési együttműködést indokolt vizsgálni. A termékösszetétel (vagy gyártmányösszetétel) gazdaságosságának, jövedelmezőségének vizsgálatát mutatószámok értékelésével indokolt elvégezni. A leállított és az újonnan bevezetett termék gazdaságosságát abból a szempontból kell vizsgálni, hogy csökkent-e a gyártmány anyag- és energiaigénye, nőtt-e a termék tömegszerűségének foka, javult e a termék átlagos piaci pozíciója, biztosítható-e a hosszabb távú versenyképesség. A termelés szervezeti, ügyviteli feltételeinek kialakítását és irányítását jelentős mértékben befolyásolja a gyártás tömegszerűsége (egyedi gyártás, sorozatgyártás, tömeggyártás). A tömegszerűségi fok növelése általában javítja a termelés minőségét és jövedelmezőségét. A gyártási folyamat szervezésének ellenőrzéséhez tartozik a külső (beszállító) szervekkel való együttműködés vizsgálata. Ennek fejlettségi fokát az együttműködésbe bevont beszállítók száma és az egyes termékek önköltségében megjelenő beszállítások értéke alapján vizsgálhatjuk. Ellenőrizni kell az együttműködő partnerek műszaki és minőségi felkészültségét, valamint a minőségi átvétel szervezettségét és alaposságát.

A termelés irányításának ellenőrzése

A termelésirányítás feladata a termelés (gyártás) és ügyvitel megszervezése, gazdaságos, időbeni lefolytatásának biztosítása. Ellenőrzése kiterjed:

 • a gyártás időbeni menetének megtervezésére, a termelés programozására
 • váratlan akadályok operatív elhárítására

A termelés programozása egyrészt a termelési folyamatok időbeni ütemezését, másrészt azok térbeli felbontását jelenti. Vizsgálandó, hogy ellenőrizték-e a termelési kapacitások leterheltségét, figyelembe vették-e a termelési lehetőségeket. A termelés operatív irányítása és ellenőrzése magában foglalja: a munkák indítását, a gyártási folyamat ellenőrzését és az esetleges zavarok elhárítását, valamint mindezek vizsgálatát. A termelésirányítás és ellenőrzés másik feladata a tervek, programok teljesítése, ellenőrzése, vizsgálata.

A termelési folyamat ellenőrzése

A termelési programokban meghatározott termelési feladatok végrehajtásának eszköze a menet közben végzett folyamatos ellenőrzés, amely kiterjed a munkahelyekre, a műhelyekre, az üzemekre, a gyáregységekre. A vizsgálatot a szerzett információk alapján kiválasztott termékek és azok alkatrészei tekintetében kell elvégezni. Vizsgálati feladat a programozás és a programok végrehajtása hiányosságainak ellenőrzése, valamint a termelés váratlan akadályainak és azok okainak feltárása.

A termelés ütemességének, egyenletességének vizsgálata

A termelés ütemességének, egyenletességének vizsgálata két területre bontható: a termékkibocsátás ütemességének vizsgálatára és a termelőmunka egyenletességének, folyamatosságának vizsgálatára. A termelés ütemességét egy-egy termék vonatkozásában és mennyiségi adatok alapján lehet vizsgálni. A termékkibocsátás ütemessége a kész-és félkész termékek analitikus nyilvántartásai, a minőségellenőrzési bizonylatok és a munkautalványok alapján is ellenőrizhető. A termelés egyenletessége azt jelenti, hogy azonos időtartam alatt a vállalkozás azonos termelési volument produkál. A termelés egyenletessége vizsgálható gyáregységi, üzemi szinteken. Az ellenőrzés keretében az elemzés során megállapított változások, eltérések okait kell feltárni, vizsgálni és értékelni.

A termelés, a termék minőségének ellenőrzése

A termékek minőségéért a vállalkozót teljes anyagi és erkölcsi felelősség terheli. Minden gyártó, szállító vállalkozás köteles a minőségét tanúsítani. Az Unióba történő értékesítés (ISO) által kibocsátott minőségbiztosítási szabványsorozatban foglaltak megvalósítását feltételezi. A minőségirányítás és ellenőrzés külső és belső célja:

 • bizalom ébresztése vevőben, felhasználóban
 • a piaci pozíció megerősítése, megtartása
 • a munkavégzés hatékonyabbá tétele a szervezetnél
 • a vállalkozás működése szabályozásának, szervezettségének javítása

A tanúsító okirat birtokában a szervezet használhatja az ISO tanúsítási emblémát. Az ellenőrzést a különböző helyekről beérkező információk elemzésével célszerű kezdeni, hogy a minőségi hiányosságok a termelési vagy értékesítési folyamat melyik szintjén derülnek ki. A minőségi problémákat úgy kell csoportosítani, hogy megkülönböztethetőek legyenek egyrészt a visszatérő, rendszeres, másrészt az eseti problémák. A minőségszabályozás rendszerének ellenőrzése kapcsán vizsgálni kell:

 • meghatározták-e a vevők minőségi igényeit is
 • megfelelően tájékoztatták-e a piaci partnereket a termékek minőségi jellemzőiről
 • szabályozták-e a selejt okainak rendszeres elemzését és értékelését

A beérkező anyagok átvételével kapcsolatos minőség-ellenőrzés keretében azt kell vizsgálni, hogy:

 • a minőségvizsgálat teljes körűen kiterjed-e a beérkező anyagra, alkatrészre
 • az ellenőrző szervezet felkészültsége megfelelő-e
 • a feltárt minőségi hibákat megfelelően dokumentálják-e

A minőség-ellenőrzés feladata a gyártásközi ellenőrzés is. Ennek célja az eltérések, a hibák időbeni feltárása, a további költségrárakódás megelőzése, a selejtkár értékének csökkentése,  és intézkedés a kijavítás vagy a pótlás érdekében. A gyártásközi ellenőrzés két részre, műveletközi ellenőrzésre és gyártásközi végellenőrzésre osztható. A végellenőrzésnél vizsgálandó, hogy a késztermék az előírt, minőségi követelményeknek maradéktalanul megfelel-e. Végellenőrzést kell végezni akkor, amikor a termék előállítása a vállalkozásnál befejeződött. Ellenőrizni kell továbbá a készáruk tárolásának és szállításának módját is. A végátvétel ellenőrzése keretében vizsgálni kell azt is, hogy az elészült termékeket minőségileg osztályozták és ellenőrizték-e a termékek minőségi megjelölését és márkázását, a tanúsító okirat kiadását. Selejtnek nevezzük azt a terméket, amely a szabványoknak, az előírt követelményeknek, a szerződési kikötésnek nem felel meg, nem vagy csak javítás után használható. A minőség-ellenőrzés vizsgálata során arról is meg kell győződni, hogy a vállalkozás selejtügyvitele minden selejtet rögzít-e, a selejt bizonylatolása pontosan megtörténik-e. A selejtügyvitel ellenőrzésén kívül a selejteződések okait is vizsgálni kell.