Az ellenőrzésnek minden vállalkozásnál kiemelt feladata az értékesítési lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek, a piaci kapcsolatok, a piackutatás, a piacszervezés vizsgálata. A piac fogalmán az egy meghatározott tevékenységi körben adott időszak alatt létrejövő adásvételek összességét értjük. A piaci tevékenység ellenőrzésének célja annak a megállapítása, hogy

 • A vállalkozó biztosította-e a megfelelő feltételeket, eszközöket, módszereket
 • A szervezet kellő hatékonysággal működött-e
 • A piaci pozíció megszerzése, megtartása és bővítése milyen mértékben tekinthető sikeresnek.

A piaci marketingtevékenység ellenőrzése

A vállalkozások piaci munkája 2 témakörre:

 • A piaci ismeretek megszerzésére, a piackutatásra és
 • A piac informálására, befolyásolására a piacszervezésre bontható

Piackutatás 

A piackutatás a piaci információk megszerzése, szervezett gyűjtése, feldolgozása, elemzése és értékelése hasznosítási céllal. Egy vállalkozás piaci helyzetének reális megítéléséhez a vizsgálatok soráán meg kell ismerni a konkurenciát. Az ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy

 • A piackutató tevékenység célszerű, szervezett és hatékony-e
 • A kialakított saját szervezet, v. a megbízott külső szervezet alkalmas-e a piaci információszerzés követelményeinek kielégítésére

Egy termék (áru) piaca stabilitásának ellenőrzése keretében vizsgálni kell

 • A termék (áru) széles, alapvető szükségletet v. szűkebb, esetleg speciális igényt v. luxusigényt elégít-e ki
 • A termék (áru) iránti igény mennyire van kitéve a technikai, társadalmi haladás, a kulturális szokások, az életszínvonal és a divat következményeinek
 • Az értékesítést egyes piacokon milyen jogi v. egyéb korlátok akadályozzák

A termékféleségek várható gazdaságosságának megállapítása. Tényezői:

 • Az összes értékesíthető mennyiség, a gyártás nagyságrendje, tömegszerűségi foka
 • Az elérhető ár
 • A gyártás és értékesítés egyéb feltételei

Piacszervezés 

A piacszervezés az amikor a vállalkozó értékesítési tevékenységét úgy szervezi meg, hogy az áru a legkisebb költséggel jusson el a fogyasztóhoz. A piacszervező tevékenység ellenőrzése során foglalkozni kell

 • A reklám- és propagandatevékenység, -eszközök és –költségek vizsgálatával
 • A vevőszolgálat, a szolgáltatóházak vizsgálatával.
 • A mintabolt- és bemutatóterem-hálózat, a kiállítások vizsgálatával
 • A szerviztevékenység, a garanciális és egyéb fizető javítások vizsgálatával.

A rendelésállomány elemzése, ellenőrzése, értékelése

A rendelések előkészítésének vizsgálata a célkitűzések helyességéről és ezek megvalósításáról nyújt sokoldalú információkat. Ellenőrizni kell a nyilvántartásokat, az ügyintézést, az egyeztetettséget, a hasznosítást, a sikertelenséget és annak okait. A szerződések, a megrendelések ellenőrzése keretében vizsgálni kell, hogy azok elfogadásánál megfelelő gondossággal jártak-e el (mennyiség, minőség, határidő). Értékeléséhez meg kell vizsgálni az értékesítés tervezett volumenét és összetételét, az értékesítés végrehajtását, és ezeket folyamatosan egybe kell vetni a fogyasztói, felhasználói igények alakulásával. Vizsgálni kell a szerződésmódosításokat, ezek hatásait.

A szervizigények ellenőrzése

A vállalkozónak piaci kapcsolatai keretében gondoskodnia kell az általa érékesített termékek garanciális időn belüli és ezen túli folyamatos javításáról, továbbá biztosítania kell a zavartalan alkatrész-utánpótlást. A javítási feladatok elvégzésére szervezett szervizhálózat lehet saját v. idegen hálózat. A saját szervizhálózat előnye, hogy folyamatosan információt szolgáltat a gyártmányok minőségéről. Ellenőrizni kell a hálózat kiépítettségét, v.mint azt, hogy kapacitása elégséges-e a területileg meglévő feladatok elvégzéséhez. A szervizmunkák 2 csoportja.

 • A garanciális (jótállási) javítások és
 • A fizető javítások

Vizsgálni kell, hogy az elszámolt javítások valóban meghibásodással voltak-e kapcsolatosak, továbbá, hogy a költségeket szervezetten elemzik és ellenőrzik-e. Az ellenőrzésnek arra is ki kell térnie, hogy részletesen vizsgálják-e a termékek hibás, lecserélt darabjait, és az okok felderítése után értesítik-e azokról az érintett szervezeteket. Ellenőrizni kell, hogy a vevőszolgálat és a szervizhálózat tevékenységét felhasználják-e olyan információk szervezett gyűjtésére, amelyek alapján a termékek minőségének javítására, korszerűsítésére, piacképességére vonatkozó vizsgálatokat lehet eredményesen végezni. Vizsgálandó, hogy az érintett szervek részéről történtek-e intézkedések a minőség javítása érdekében, és ha igen, milyen eredménnyel. A fizető javítások csökkentheti a saját szervizhálózat fenntartásának általános költséghányadát.