A helyi adó az az adó, amelyet az önkormányzat a törvényben kapott felhatalmazás alapján, az illetékességi területen szedhet.
Helyi adó megállapítása az önkormányzat feladata.

Célja

 • az önkormányzat önálló gazdasági feltételeinek megteremtése
 • a helyi adóztatási jog gyakorlására lehetőséget teremt

Jellemzői

 • nem kötelező
 • keret jellegű (az adó mértékének a felső határát a törvény határozza meg, a mértékét az önkormányzat)

Szabályai

 • az önkormányzat csak a törvényben meghatározott adókat vezetheti be
 • csak az illetékességi területén szedhető
 • bevezetésébe és módosításában az önkormányzat dönt
 • az önkormányzat bevételét képzi
 • az adótöbbszörözés tilos
 • az adózó számára biztosítani kell a mentességeket és a kedvezményeket
 • a helyi adók mértéke és összege nem befolyásolja az önkormányzat részére megállapított támogatásokat
 • a beszedett adó felhasználásában az önkormányzat köteles a település lakosságát tájékoztatni

Alanyai

 • magánszemély
 • jogi személy
 • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet, társaság
 • magánszemélyek jogi személyiség nélküli személyi egyesülése

Tárgya

 • ingatlan, illetve ehhez kapcsolódó vagyoni értékű jog
 • munkaerő-foglalkoztatás
 • nem állandó lakosként való tartózkodás
 • meghatározott gazdasági tevékenység folytatása

Helyi adó fajtái

Helyi adó megfizetése

 • magánszemélyeknél március 15., illetve szeptember 15.
 • vállalkozásoknál adóelőleg fizetési kötelezettségük van

Kötelező adómentesség

 • társadalmi szervezetek
 • egyház
 • alapítvány
 • köztestület
 • közhasznú társaság
 • költségvetési szervek
 • önkéntes kölcsönös biztosítópénztár
 • magánnyugdíj-pénztár
 • viszonosság alapján külföldi szervezet