{autotoc}

Az exportértékesítési tevékenység vizsgálata

A külker. tevékenységet folytató vállalkozások működésének tengelyében szinte kivétel nélkül az export, az exporttal kapcsolatos feladatok között pedig az értékesítés áll. Az exportértékesítési tevékenység vizsgálatának az az előzetes célja, hogy három vetületben tisztázza a forgalom alakulását, mégpedig:

 • relációsan, a forgalom iránya szerint,
 • az áruösszetétel szempontjából,
 • a vállalkozás célkitűzéseihez viszonyítva.

Az exportforgalom vizsgálata relációsan

Célszerű elemző táblázatot készíteni, melyben a forgalom alakulása relációnként és a vizsgált időszak alapján csoportosítható. Ellenőrzési szempontok: különválasztjuk a kiesett piacokat, valamint azokat, amelyeknek forgalma csökkent azoktól, amelyeknek forgalmát sikerült növelni. Az ellenőrzés során további két kérdés is felvetődhet:

 • természetes piacai felé irányul-e a vállalkozás forgalma, figyelemmel van-e a fuvarktg. növekményre, eladási perspektívákra?
 • nem dolgozik-e a vállalkozás indokolatlanul sok piaccal?

Az exportforgalom vizsgálata az áruösszetétel alakulása szerint

A relációs táblához hasonló összeállítás készíthető az árucikkek vagy az árucsoportok összehasonlításához is.  A tábla azt mutatja meg, hogy a cikkek vagy csoportok forgalma csökkent ill. emelkedett. Az ellenőrzés módszere áruféleségenként:

 • azokkal indokolt részletesen foglalkozni, amelyeknek a forgalma visszaesett,
 • a forgalom emelkedését gátló tényezők feltárására kell irányulnia,
 • a termelési, piaci, vagy a kereskedelmi tevékenységben rejlő okok hátráltatják-e a forgalom növekedését,
 • a korszerűségi vonatkozásokat a gyártási, technológiai vonatkozásokat cikkenként indokolt vizsgálni.

Az exportforgalom vizsgálata a vállalkozás célkitűzéseihez viszonyítva

Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a vállalkozás áruforgalmi programjának összeállításánál a számára legkedvezőbb megoldásokat vette számításba

Az értékesítési tevékenység vizsgálata

Az exportforgalom alakulását számos belső és külső körülmény befolyásolja. A piacokon alkalmazott értékesítési tevékenység részfunkciói lehetnek: a piackutatás, a marketing tevékenység, az ajánlati munka, a külföldi utaztatás, a külföldi piaci szervezet kiépítése és működtetése és a szervizhálózat kialakítása.

A piackutatási tevékenység vizsgálata

A piackutató tevékenység az áruforgalom segítése, a döntésekhez szükséges információkkal való ellátása érdekében folytatott adatgyűjtő és értékelő tevékenység. Figyelemmel kíséri a vállalkozás árucikkeinek értékesítési és beszerzési lehetőségeit, az árakat, a rendelésállomány változását, a devizahelyzetet, a importpolitikát, a vámokat, a szállítási és fizetési feltételek alakulását.

A marketingtevékenység ellenőrzése

A marketingtevékenység célja a piaci kapcsolatok megteremtése, a vevők, a partnerek figyelmének felkeltése és ébrentartása. Irányulhat a külföldi kereskedők, importőrök felé, köztük a fogyasztók felé. Lényegesebb eszközei és módszerei: egyéni és kollektív kiállításokon való részvétel, állandó kiállítási termek fenntartása, szórólapok, rádió, TV, sajtóhirdetések. Az ellenőrzés feladata, hogy az egyes tevékenységek eredményességét felmérje, szembeállítsa a ráfordításokkal.

Az ajánlati tevékenység vizsgálata

A vállalkozások ajánlatokat küldenek ki a versenytárgyalásokra, továbbá a szakmába vágó cikkeket importáló cégek részére. Koncentrálni kell:

 • megalapozottak-e a kiküldött ajánlatok, az ajánlott árak reálisak-e,
 • elvégezték-e a műszaki értékelést,
 • figyelemmel kíséri-e az ajánlatai sorsát.

Az utaztatási tevékenység vizsgálata

Az általános szabály az, hogy a vevőinket mi keressük fel, szállítóink pedig utazzanak hozzánk. A főbb utazási célkitűzések lehetnek: üzleti tárgyalás, üzletkötés, versenytárgyaláson való részvétel, piackutatás, ügynökök és vevők látogatása. Az ellenőrzés szempontjai:

 • tervszerű-e, az üzletpolitikai célkitűzéseket helyesen támogatja-e
 • alkalmas-e az időpont megválasztása
 • a célnak megfelelően történt-e az utazók kiválasztása személyi, szakmai és nyelvi részen
 • az utazó teljesítette-e feladatát
 • a vállalkozás megtette-e a szükséges és javasolt intézkedéseket.

A külföldi piaci szervezet eredményességének vizsgálata

A külker. tevékenység hatékonyságát a külpiaci szervezet kiépítése és ösztönzési rendszere határozza meg. Létrehozható:

 • saját szervezeti keretben,
 • érdekeltségek, vegyes vállalkozások alapításával,
 • ügynöki, képviseleti hálózat létrehozásával és működtetésével.

A külpiaci szervezet kiépítése és fenntartása drága, jelentős terhet ró a vállalkozásokra.

A szervizhálózat működésének ellenőrzése

A szállító hosszabb-rövidebb időre garanciát vállal a gyártási hibából származó károsodások kiküszöbölésére. A kötelezettségek teljesítésére e termékek szállítói szervizhálózatot építenek ki. Vevőszolgálati, oktatási, alkatrészellátási, javítási és egyéb feladatokat is végeznek. A szervizhálózat működésének ellenőrzése során a fő témák:

 • kiépült-e a vállalkozás szervizhálózata?
 • a szervizek rövid időn belül kiküszöbölik-e a bejelentett hibákat?
 • kiküszöbölik-e a sorozatos meghibásodások okait?
 • biztosítják-e a folyamatos alkatrészellátást?