Az ellenőrzési rendszer fogalma, tartalma

Az ellenőrzés rendszere a különböző célú és feladatkörű ellenőrzések olyan összessége, amelyben az egyes részelemek szervezetten és összehangoltan, egymást kölcsönösen kiegészítve teljes egészében átfogják az ellenőrzés tárgyát képező társadalmi-gazdasági folyamatokat. Az ellenőrzési rendszer az irányítási rendszer részeként működik, a vezetés egyik funkciója. Az ellenőrzési rendszer működésének eredményessége vagy hiányosságai visszahatnak az irányítási rendszer színvonalára, hatékonyságára. Meghatározó szerepe van az állami ellenőrzésnek. Egyre nagyobb teret nyer a tulajdonosi ellenőrzés és a független könyvvizsgálói tevékenység. A belső ellenőrzés a hatékonyság és a tulajdon védelme érdekében folytatott, a vezetést szolgáló ellenőrzés. Az ellenőrzési rendszer a következőket foglalja magába:

 • az államhatalmi és igazságszolgáltatási szervek ellenőrzését,
 • az államigazgatási szervek ellenőrzését,
 • a tulajdonosi ellenőrzést,
 • a pénzintézeti ellenőrzést,
 • a független könyvvizsgálói ellenőrzést,
 • a belső ellenőrzést.

Az ellenőrzési rendszer fejlődésének tényezői

 • a gazdaság fejlettsége,
 • a földrajzi elhelyezkedés,
 • az infrastruktúra fejlettsége, kiépültsége,
 • a történelmi hagyományok,
 • az információs rendszer fejlettsége,
 • az irányítási rendszerek, módszerek fejlettsége, korszerűsége.

Az ellenőrzési rendszer felépítése Magyarországon

Az államhatalmi és népképviseleti szervek ellenőrzése:

 • az Országgyűlés ellenőrző tevékenysége
 • az országgyűlési biztosok tevékenysége
 • a Köztársasági Elnök ellenőrző tevékenysége
 • az Alkotmánybíróság ellenőrzési feladatai
 • a Legfelsőbb Bíróság ellenőrző tevékenysége
 • a cégbírósági ellenőrzés
 • a Legfőbb Ügyész és az ügyészségek ellenőrzési feladatai
 • az Állami Számvevőszék ellenőrzési feladatai
 • a helyi önkormányzatok ellenőrző tevékenységei.

Az államigazgatási szervek ellenőrző tevékenysége:

 • a kormány ellenőrzési feladatai
 • a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tevékenysége
 • a Gazdasági Versenyhivatal ellenőrzési tevékenysége
 • a költségvetés ellenőrzése
 • a Magyar Államkincstár ellenőrző tevékenysége
 • a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése
 • az adóellenőrzés, az adóhatóságok (APEH, VPOP, illetékhivatalok, helyi önkormányzat jegyzője) ellenőrző tevékenysége
 • a felügyeleti ellenőrzés: 
 • a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
 • a Szerencsejáték Felügyelet ellenőrzése
 • a fogyasztóvédelmi ellenőrzés
 • a közraktárak állami felügyelete
 • a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés.

A tulajdonosi ellenőrzés:

 • a gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése
 • a felügyelőbizottsági ellenőrzés
 • a választott könyvvizsgáló ellenőrző tevékenysége
 • a szövetkezetek tulajdonosi ellenőrzése
 • állami tulajdonban lévő vállalkozások ellenőrzése

A pénzintézetek ellenőrzése:

 • a Magyar Nemzeti Bank ellenőrző tevékenysége
 • a hitelintézetek ellenőrzési feladatai
 • a Világbank ellenőrzési tevékenysége

A belső ellenőrzés:

 • a vezetői ellenőrzés feladatai
 • a tevékenységek folyamatába épített ellenőrzés
 • a függetlenített belső ellenőrzés

A könyvvizsgálói ellenőrzés