{autotoc}

A társasági adó , olyan jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységet folytat.

Társasági adó célja

Az állami költségvetés bevételeinek biztosítása, a gazdasági társaságok adóztatása, az EU-s szempontok érvényesítése.

Társasági adó alanyai

 • belföldi illetőségű adózó (teljes körű adókötelezettség)
 • külföldi illetőségű adózó (korlátozott adókötelezettség): külföldi szervezetek és olyan vállalkozások, amelyek magyarországi telephellyel rendelkeznek

Társasági adónak nem adóalanyai

 • Magyar Nemzeti Bank
 • Magyar Távirati Iroda
 • Pártok
 • Tartalékgazdálkodási közhasznú társaság
 • Foglalkoztatottak foglalkoztatása céljából létrehozott KHT-k
 • Közlekedési, hírközlési és vízügyi tartalékgazdálkodási KHT
 • ÁPV Rt.
 • Közszolgálati műsorszolgáltatás
 • Az a vállalkozás, amelyik az EVA-t választotta
 • A felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások a felszámolás kezdő napjától

Társasági adókötelezettség keletkezése

1. Belföldi illetőségű személyeknél

 • a társasági szerződés ellenjegyzésének a közokiratba foglalása napján
 • azon a napon amelyiken a vállalat létrejött

2. Külföldi illetőségű személyeknél

 • a fióktelep Cégbírósági bejegyzése napján
 • cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephely esetén az első jognyilatkozat megtételének napján

Társasági adókötelezettség megszűnése

1. Belföldi illetőségű személyeknél

 • azon a napon amikor a vállalkozás megszűnik
 • azt a napot követő napon melyen bármilyen okból a vállalkozás a társasági adó hatálya alól kikerül

2. Külföldi illetőségű személyeknél

 • a fióktelep cégnyilvántartásból való törlés napján
 • a felszámolási eljárás kezdő napját megelőző napon
 • a megszűnését eredményező jognyilatkozat tételének napján

Társasági adó alapjának megállapítása

Az adózás előtti eredmény +/- korrekciós tételek.
Az alap módosításának célja

 • megakadályozza a jövedelem adózatlanul történő kivonását a vállalkozásból (+/- tételek)
 • nem fogadja el az olyan elszámolt ráfordításokat, amelyek gondos gazdálkodás mellett elkerülhetőek lettek volna (növelő tétel)
 • szankcionálja (bűnteti) a vállalkozást (növelő tétel)
 • a vállalkozási feltételek javítása (csökkentő tétel)
 • ösztönzi a vállalkozást a tevékenységben megjelenő, és a törvényben meghatározott közérdekű feladatok vállalására (csökkentő tétel)
 • kizárja a kettős adóztatást

Adóalapot csökkentő tételek
Adóalapot növelő tételek

Az általánostól eltérően állapítja meg az adó alapját

 • alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, önkéntes kölcsönös biztosító-pénztár, lakásszövetkezet, közhasznú-társaság, vízitársulat
 • munkavállalói résztulajdonosi program
 • célszervezetek

Társasági adó megállapítása

A pozitív adóalap 19%-a.
50 mFt adóalapig 10%, feltéve ha:

 • nem érvényesít adókedvezményt
 • legalább 1 főt foglalkoztat
 • legalább a minimálbér másfélszeresének és a foglalkoztatottak számának szorzata után társadalombiztosítási járulékot fizetett
 • az alsó sávban keletkező adómegtakarítást a gazdálkodó köteles lekötött tartalékként kimutatni és négy éven belül beruházásra fordítani, ellenkező esetben késedelmi kamattal növelten kell visszafizetnie ezt az összeget

Adómentesség
Adókedvezmények