Beruházási döntések
Beruházás: a tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a meglévő tárgyi eszközök bővítése, élettartamának, teljesítőképességének növelésére szolgáló tőkekiadás.
A beruházási javaslatok célja:
-    A vállalat bevételeinek növelése
-    A költségek csökkentése
-    A jogszabályi, hatósági előírásoknak való megfelelés
-    Az elavult, elhasználódott eszközök pótlása.
A beruházási javaslatok jellemzői:
-    Jelentős pénzkiadás
-    A beruházás révén képződő hozamok később jelentkeznek
-    Hosszú időre meghatározzák a vállalat műszaki-technológiai jellemzőit, gazdasági-és pénzügyi helyzetét
-    A rossz döntések sokszor véglegesek, vagy csak igen nagy költségekkel korrigálhatók.
Döntési problémák:
-    Pénzügyileg mennyire életképes a javaslat
-    Több azonos célt szolgáló beruházási javaslat közül kell választani
-    A rendelkezésre álló tőke alapján melyik javaslat az optimális
Gazdaságossági számítások
Statikus mutatók: a pénz időértékét figyelmen kívül hagyják.
    Megtérülési idő: az az években kifejezett időtartam, amely ahhoz szükséges,    hogy a kezdő tőkebefektetés a beruházás révén képződő pénzáramlásokból    megtérüljön.
    Átlagos jövedelmezőség: a számvitelileg kimutatott nyereség.
Dinamikus mutatók: pénzáramlások diszkontálásán alapul.
    Nettó jelenérték: kifejezi, hogy a beruházás futamideje alatt képződő    pénzáramok diszkontált értékéből levonva a kezdő tőkebefektetést, mekkora    hozam képződik.
    Belső megtérülési ráta: az a kamatláb, amellyel a beruházás révén képződő    pénzáramokat diszkontálva, azok együttes összege egyenlő a kezdő    pénzárammal.    
    Jövedelmezőségi index: olyan mutató, amelyben a beruházás révén képződő    jövedelmek diszkontált értékét a kezdő pénzáramokhoz viszonyítják. Ha értéke    1-nél nagyobb, akkor a beruházás elfogadható.
Pénzügyi döntések
Befektetési döntések: a vállalkozás eszközeinek nagyságát és összetételét változtatják meg. Alapkérdése, hogy milyen eszközbe mikor, mennyit fektessenek be.
Finanszírozási döntések: arra irányulnak, hogy honnan, milyen formában szerezzék meg a befektetési döntésekhez szükséges tőkét. Alapkérdése, hogy hogyan változzon a pénzügyi- és a tőkeszerkezet.
Rövid távú döntések: arra irányulnak, hogy mennyit fektessen be a cég készletekbe, milyen fizetési határidővel és feltételekkel értékesítsen a cég, valamint, hogy mekkora vevőállományt tartson a cég.
Hosszú távú döntések: arra irányulnak, hogy mikor, mennyit fektessen a cég a tevékenységét tartósan szolgáló eszközökbe. Területei: befektetési döntések, finanszírozási döntések, osztalékkal kapcsolatos döntések
Beruházások csoportosítása
Pótló: a teljesen elhasználódott tárgyi eszközöket újakkal helyettesítik.
Bővítő: korábban nem létező tárgyi eszközök létesítését jelenti. Nettó beruházásnak is nevezik.
Gazdasági alanyok szerint:
-    Kormányzati
-    Önkormányzati
-    Vállalati
-    Háztartási
Szerepük szerint:
-    Alap (a beruházási cél megvalósulását közvetlenül szolgálja)
-    Járulékos (az alapberuházás rendeltetésszerű működését segíti elő)
-    Kapcsolódó (az alapberuházás működéséhez szükséges, de közvetlenül más szervezet fejlesztését szolgálja).
Anyagi-műszaki összetétel szerint:
-    Gépek
-    Gép-felszerelések
-    Berendezések
-    Építési beruházások
-    Építésszerelési beruházások
-    Egyéb beruházások
Finanszírozás forrása szerint:
-    Saját forrásból
-    Külső forrásból
Megvalósítás módja szerint:
-    Saját vállalkozásban végzett
-    Megbízás útján megvalósuló
-    Megrendelés útján megvalósuló
Befektetés fogalma
A vállalati pénzeszközök lekötése a vállalat küldetéséhez kapcsolódva és határozott nyereségszerzési céllal.