Pénzügyi tervek fajtái
Középtávú: a cég stratégiai elképzeléseinek nagyvonalú pénzügyi vetülete. 3-5 év.
Éves: negyedéves bontásban készül. Nagy mozgásteret nyújt a vállalatvezetés beavatkozásaihoz.
Rövid távú: általában a havi pénzforgalom napi bontású prognózisa. A fizetőképesség folyamatosságának megőrzését szolgálja.
Állományi szemléletű: a vállalkozás eszközeit és forrásait állítja szembe egymással. Fordulónapokra készül. Célja az eszköz-forrás egyensúly megteremtése.
Likviditási: éves. Célja a bevételek és a kiadások összhangjának megteremtése.
Cash-flow terv: éves. Célja a pénzjövedelem képződés-és felhasználás szerkezetének kialakítása.
Tőkeszerkezet
A vállalkozás tartós finanszírozási forrásainak összetételét mutatja, azaz a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek arányát.
Pénzügyi szerkezet
Megmutatja, hogy a vállalkozás eszközeinek finanszírozásában milyen mértékben vesz részt a saját tőke, a hosszú lejáratú kötelezettségek, és a rövid lejáratú kötelezettségek.
Tőkeköltség
Kifejezi a finanszírozás forrásainak árát, azaz mit kell fizetni a cégnek az adósságért, az elsőbbségi részvényekért, a visszaforgatott nyereségért, a törzsrészvényekért.
A finanszírozás elvei
Rentabilitás elve: mekkora a rendelkezésre álló tőke költsége, illetve hogyan alakul a saját tőke hozama.
Biztonság elve: a cég forgalmi folyamatát a tőke-visszafizetési kötelezettségek ne zavarják meg.
Rugalmasság elve: a tőkeszükségletet az ingadozásoknak megfelelően rugalmasan kezeljék.
Normativitás elve: az idegen tőke megszerzéséhez, a hitelképesség megítéléséhez bizonyos normákból indulnak ki, amelyeknek meg kell felelni.
Likviditás elve: az adósságszolgálati kötelezettség feltételei biztosítottak legyenek.
Finanszírozás fogalma
A befektetések megvalósításához szükséges pénzeszközök előteremtését és racionális felhasználását jelenti.