Áruk fogalma

Áruk azok a termékek szolgáltatások amelyeket a vállalkozó változatlan formában való továbbértékesítés céljából szerzett be.

Kereskedelmi áruk fajtái

 • nagykereskedelmi áruk
 • kiskereskedelmi áruk
 • vendéglátó ipari áruk

Betétdíjas göngyölegek

Betétdíjas göngyölegek midazon csomagolási eszköz, edényzet:

 • a terméket megóvják a sérüléstől, megrongálódástól
 • többször felhasználható,
 • kibocsátójának visszavásárlási kötelezettsége van

Közvetített szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások közé kell sorolni azokat a teljesítményeket, amelyeket a megrendelővel kötött szerződés alapján a vállalkozó nem maga végez el, hanem más vállalkozóval végezteti és változatlan formában értékesíti a megrendelőnek.

Kereskedelmi árukészletek értékelése

Számviteli törvény szerint a vásárolt készleteket a vállalkozás bekerülési áron köteles nyilvántartani.

Bekerülési érték része az a ráfordítás amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében: 

 • a raktárba történő beszállításig felmerült
 • az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető

Értékelési eljárások módjai:

 • egyedileg hozzárendelt beszerzési ár ha a mérlegben értékelendő vásárolt készlet egy beszerzésből származik
 • átlagos (súlyozott) beszerzési ár akkor előnyös ha a mérlegben értékelendő az készletből az adott év során többször is volt időben és árban változó beszerzés és volt nyitó készlet

Kereskedelmi áruk készletcsökkenésének értékelése

 • Átlagos beszerzési árat újra és újra kiszámítja és az aktuális készletcsökkenés értékét ennek alapján határozza meg
 • Az átlagos beszerzési árat időszakonként számítja ki és az aktuális készletcsökkenések értékét ennek alapján számolja el

Kifogyás sorrendjén alapuló eljárások

 • FIFO (First In First Out)
  Feltételezik hogy az aktuális felhasználás mindig a legrégebbi készletből történik. A Számviteli törvény szerint nem alkalmazható bár a gyakorlatban ismert.
 • HIFO (Highest Price First Out)
  Feltételezik hogy a felhasználás a legmagasabb beszerzési áron bevételezett készletből történik.
 • LOFO (Lowest Price First Out)
  Feltételezik, hogy az aktuális felhasználás mindig a legalacsonyabb beszerzési áron bevételezett készletből történik.
 • LIFO (Last In First Out)
  Feltételezik, hogy az aktuális felhasználás mindig az utolsó beszerzésből származik.

Kereskedelmi áruk könyvviteli elszámolása

Áruk főkönyvi nyilvántartására szolgáló számlák

 • 21-22 anyagok
 • 26 kereskedelmi áruk
 • 27 közvetített szolgáltatások
 • 26 betétdíjas göngyölegek

Nagykereskedelmi áruk esetében általában elszámoló árat vagy bekerülési árat alkalmaznak. Beszerzés esetén az árukészlet nő és nő a szállítóval szembeni tartozásunk is.

Ha a készletszámlákat nem vezetik folyamatosan, akkor a készlet beszerzés elszámolása ráfordításként történik

T 814      
T 466
K 261

Ha évközben folyamatosan értékben és mennyiségi nyilvántartást vezet és a készleteket bekerülési áron tartják nyilván, akkor a készletállomány változásait is könyvelni kell.

Kiskereskedelmi áruk esetében általában rögzített áras elszámolóáras nyilvántartás mellett döntenek. Az elszámolóárként az áru fogyasztói árat határozzák meg.

Az árrés fedezetet ad a kiskereskedelem

 • költségeire
 • hasznára
 • a felszámított ÁFÁ-ra

Az árrés számlának mindig követel egyenlege van (265)

Kiskereskedelmi áruk könyveléséhez kapcsolódó számlaszámok

264. Áruk eladási áron
265. Áruk árrése
381. Pénztár
454. Szállítók
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
467. Fizetendő általános forgalmi adó
814. Eladott áruk beszerzési értéke
914. Belföldi értékesítés árbevétele

Kiskereskedelmi áruk könyvelése

Vásárlás
1. készletnövekedés fogyasztói áron T 264 K 265
2. számla szerint T 265 K 454
3. levonható áfa T 466 K 454
Értékesítés (általában készpénzes)
1. készpénz árbevétel fogyasztói áron T 381 K 914
2. ebből áfa 20% T 914 K 467
3. készletcsökkenés fogyasztói áron T 814 K 264
4. eladásra jutó árrés T 265 K 814
Visszaküldés
1. fogyasztói áron T 265 K 264
2. számla szerint T 454 K 265
3. levonható áfa T 454 K 466
Engedmény
1. vételáron T 454 K 265
2. levonható áfa T 454 K 466
Árrés% = 265 ZE / nyitókészlet + növekedés - visszaküldés
fogyasztói ár 100% - árrés % = beszerzési ár %
fogyasztói ár Ft - árrés Ft = beszerzési ár Ft

Nagykereskedelmi áruk könyveléséhez kapcsolódó számlaszámok

261. Áruk beszerzési áron
311. Belföldi követelések (forintban) (vevők)
317. Külföldi követelések (devizában) (külföldi vevők)
454. Szállítók
814. Eladott áruk beszerzési értéke
914. Belföldi értékesítés árbevétele
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
93-94. Exportértékesítés árbevétel

Nagykereskedelmi áruk könyvelése

Vásárlás
1. készletnövekedés beszerzési áron T 261 K 454
2. levonható áfa T 466 K 454
Értékesítés
1. eladási áron T 311 K 91-92
2. levonható áfa T 311 K 467
3. készletcsökkenés T 814 K 261
Visszaküldés
1. eladási áron T 91-92 K 311
2. levonható áfa T 467 K 311
3. készletcsökkenés T 261 K 814
Engedmény
1. vételáron T 91-920 K 311
2. levonható áfa T 467 K 311
Külföldi eladás
1. eladás devizában T 317 K 93-94
2. készletcsökkenés T 814 K 261

Betétdíjas göngyölegek könyvviteli elszámolása

Külön-külön főkönyvi számlán kell nyilvántartani a saját és idegen kapott göngyölegeket.

 • Saját göngyölegben a vállalkozó saját áruját készletét szállítja ki és arra vállal kötelezettséget, hogy a göngyöleget visszavásárolja betétdíjas áron
 • Idegen göngyölegben más vállalkozástól vásárolt készletei vannak

281 saját göngyöleg
288 betétdíjas göngyöleg árkülönbözete
282 Idegen göngyöleg

Göngyölegek könyveléséhez kapcsolódó számlaszámok

281. Betétdíjas göngyölegek (saját)
282. Betétdíjas göngyölegek (idegen)
288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
311. Belföldi követelések (forintban) (vevők)
317. Külföldi követelések (devizában) (külföldi vevők)
454. Szállítók
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
814. Belföldi értékesítés közvetlen költségei
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
914. Belföldi értékesítés árbevétele

Saját göngyölegek könyvelése

Vásárlás
1 betétdíjas áron T 281 K 288
2. számla szerint T 288 K 454
3. levonható áfa T 466 K 454
Selejtezés
1. kivezetés betétdíjas áron T 8693 K 281
2. selejtre jutó árkülönbözet T 288 K 8693
Kiszámlázás vevőnek
1. betétdíjas áron T 311 K 914
2. levonható áfa T 311 K 467
3. készletcsökkenés T 814 K 281
4. kiszámlázásra jutó árkülönbözet T 288 K 814
5. vevőtől befolyt T 314 K 311
Vevőtől visszakapott göngyöleg
minden előző pontban lévő tétel fordítva

Idegen göngyölegek könyvelése

Készletnövekedés
1. betétdíjas áron T 282 K 454
2. levonható áfa T 466 K 454
Visszaküldés
1. betétdíjas áron T 454 K 282
2. levonható áfa T 454 K 466