• Maxi-min (Wald) kritérium
  • Maxi-max kritérium
  • Hurwitz kritérium
  • Laplace kritérium
  • Minimum regret (Savage) kritérium

Néhány megállapítás:

  • A kockázatos vagy bizonytalan kimenetelű esetekben a döntések mindig a döntéshozó magatartásától, pszichikai beállítottságától, pénzügy helyzetétől függnek.
  • Nem létezik olyan egyetemlegesen érvényes szabály, amely megadja a döntéshozó számára, hogy hogyan válasszon a lehetséges stratégiák közül.
  • A helyes döntési kritérium ezért egyénenként és helyzetenként más és más lehet.

Maximin: azt az akciót választjuk, amelynél a legkedvezőbb eredményt találjuk a lehetséges legrosszabb kimenetek elemzésekor. 

Maximax: azt az akciót választjuk, amelynél a legkedvezőbb eredményt találjuk a lehetséges legjobb kimenetek elemzésekor.

Minimum regret elv: azt az akciót kell választani, amelynél a lehető legkisebb összeg veszhet el, ha az események kedvezőtlenül alakulnak. (Legkisebb megbánás)

Laplace elv: mivel nem ismertek a valószínűségek azokat egyenlőnek kell tekinteni. (Az elégtelen indok elve)

Hurwitz-kritérium: átmenet a maximin és a minimax elv között, úgynevezett optimizmus koeficienst alkalmaz.