Az áru minőségét minőségi jellemzőkkel írjuk körül.

A minőségi jellemzők lehetnek

 • objektívak, vagyis mérhetőek, számszerűsíthetők pl. a tej savtartalma, bor alkohol tartalma stb.
 • szubjektívak, a fogyasztók egyéni ízlésétől függenek pl. az áru színe, szaga, állománya, esztétikai értéke, használati komfortja stb.

Az áruminőség objektív kifejezői

 • az élettartam
 • a megbízhatóság
 • gazdaságosság
 • teljesítmény

Az élettartam azt fejezi ki, hogy az áru mennyi ideig alkalmas rendeltetésszerű használatra, illetve mennyi ideig alkalmas gazdaságosan a szükségletek kielégítésére.

Az élettartamot az egyes árucsoportoknál különbözőképpen fejezzük ki

 • az élelmiszereknél minőség megőrzési idővel (kenyér) és fogyaszthatósági idővel (tej)
 • ruházati áruknál, műszaki cikkeknél hordási idővel
 • vagy áruknál felhasználhatósági idővel

Az áruknak van fizikai és erkölcsi kopása (pl. számítógép) is. Akkor optimális egy áru élettartama, ha az erkölcsi és a fizikai kopás ideje egybeesik, vagy ahhoz közel áll.

Megbízhatóság

Összetett minőségi jellemző, az árunak az a képessége, hogy meghatározott ideig, meghatározott feltételek között betölti-e és milyen fokon az előírt feladatát.

A megbízhatóság tartalmazza

 • a hibamentes működést
 • az áru tartós használatának a biztosítását
 • a javíthatóságot
 • a tárolhatóságot

Gazdaságosság

Az áru gazdaságosságát a szükséglet kielégítésének mértéke, és az ennek érdekében hozott kiadások aránya határozza meg.

Teljesítmény

Azt fejezi ki, hogy az adott áru milyen színvonalon, mit nyújt a fogyasztónak.