Minőségtanúsítás, rendszertanúsítás

A minőségtanúsítás egy meghatározott szerv vizsgálata által felelősséggel adott írásos igazolás arról, hogy egy termék, egy folyamat, vagy egy szolgáltatás megfelel az előírt követelményeknek.

Nemzetközi minőségtanúsítási rendszerek

A minőségtanúsítás jelenlegi, nemzetközi rendszere:

TQM (Teljes körű minőségtanúsítás) olyan irányítási koncepció, amely igényli a termékpálya valamennyi szakaszában részt vevő dolgozók minőségszemléletét. Középpontjában a minőség áll. A TQM meghatározza a minőségpolitikát, a minőségre vonatkozó célkitűzéseket és feladatköröket a minőségtervezés, a minőségfejlesztés, a minőségbiztosítás és a minőségszabályozás, valamint terméktanúsítás eszközeivel.

ISO: minőségtanúsítási rendszer tanúsítása.
ISO 9000-es sorozat: alapja az ISO 9000-es szabvány, amely megmagyarázza, hogy a 9001, 9002 és 9003-as szabvány nem egyetlen rendszer kiépítési fokozatát jelenti ,hanem cégek profiljának meglévő választási lehetőséget biztosít.
ISO 9004-es követelményeket és ajánlásokat tartalmaz.

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point: az gyártási eljárás, ahol a kritikus pontokra nagyobb figyelmet fordítanak.
A mindennapok gyakorlatában ma már nem csupán mikrobiológiai biztonságot nyújt, hanem alkalmas a nem kívánt anyagok kiszűrésére is.

Alkalmazásának logikai sorrendje:

GMP: Good Manufactoring Practice - jó gyártási gyakorlat
GHP: Good Hygiene Practice - jó higiéniai gyaokrlat
GLP: Good Laboratory Practice - jó laboratóriumi gyakorlat.

Tanúsítást csak az akkreditált tanúsítók adhatnak ki.

Az akkreditálás annak hivatalos felismerése, hogy egy intézmény, intézet, szervezet, laboratórium felkészült bizonyos tevékenységek meghatározott feltételek szerinti elvégzésére.

Az akkreditálást az EN-ISO 45000 szabvány szerint végzi Magyarországon a Nemzeti Akkreditáció Testület.

A magyar fogyasztóvédelem rendszere

Magyarországon semmi nem kerülhet áruforgalomba előzetes minőségi bevizsgálás nélkül. Ezeket a vizsgálatokat akkreditált minőségi laboratóriumok végzik, akik a feladatra államilag kijelöltek, gyártóktól és forgalmazóktól függetlenek, illetve rendelkeznek a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

KERMI Rt. (Kereskedelmi Minőségellenőrző Rt.) az egyedüli Magyarországon, ami minden fajta áru minőségét vizsgálhatja.

TEXTIL MEI (Textil Minőségellenőrző Intézet) csak a ruházati termékek minőségét vizsgálja.

MEEI (Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet) az elektromos készülékek minőségét vizsgálhatja.

OBI (Országos Borminősítő Intézet) bor csak a vizsgálatuk után kerülhet forgalomba.

ÉMI (Építésügyi és Minőségellenőrző Intézet) építőanyagok és építési szerkezetek vizsgálata.

OÉTI (Országos Élelmezésügyi és Táplálkozástudományi Intézet) a vizsgálatai során az egészségre káros anyagok kiszűrését végzi. A külföldről beérkező élelmiszereket is vizsgálja, ha káros anyag van benne, nem engedélyezi a magyarországi forgalmazását.

A fogyasztóvédelem legfőbb országos hatáskörű szerve a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (Bp.) és annak területi, megyei szervei a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek.
Általános körű a felhatalmazásuk, a kereskedelmi munka bármelyik területét vizsgálhatják (árak, reklám stb.)

ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) ellenőrzik a kereskedelemben dolgozók, a bolthálózat és az árukezelés higiéniáját, valamint a minőség megőrzési, fogyaszthatósági idők betartását.

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomások (megyénként) az állati eredetű termékek forgalomba hozatalát vizsgálják.

A minőségellenőrző intézetek és a fogyasztóvédelmi szervezetek határozatait, döntéseit a kereskedelem köteles maradéktalanul végrehajtani.
Ha a fogyasztók nem értenek egyet ezen döntések valamelyikével, akkor polgári peres eljárás keretében bírósághoz fordulhatnak.

A fogyasztóvédelemnek van civil szerveződése is, ilyen az OFE (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület). Önállóan ellenőrzést nem végezhetnek, de vizsgálatokat kezdeményezhetnek és a hatósági oldalon részt is vehetnek azokon.