Pénzügy Sziget

Éves beszámoló részeinek ellenőrzése

Olvasóink értékelése: 4 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktív
 
Kategória: Beszámoló és bizonylatok
Találatok: 6005


Tartalomjegyzék

Mérleg ellenőrzése

A általános ellenőrzés keretében vizsgálni kell, hogy a mérlegben a teljesség elvének érvényesítésével valamennyi vagyontárgy, követelés és kötelezettség szerepel-e.

Ugyancsak lényeges vizsgálati feladat, hogy az eszközöket és kötelezettségeket leltárral alátámasztották-e, valamint hogy értékelésük során az óvatosság és valódiság elvét betartották-e, és az üzleti évet érintő értékcsökkenést, értékvesztéseket, visszaírásokat elszámolták-e.

Fontos szempont annak ellenőrzése is, hogy a lényegesség, a folytonosság és a következetesség elve érvényesül-e.
Az általános ellenőrzési feladatok végrehajtásán túl indokolt az egyes mérlegtételek részletes ellenőrzése is, ami egyes mérlegelemek esetén szúrópróbaszerű, más elemek esetén tételes vizsgálatot indokolhat.

 • Törvény által előírt beszámolót készít-e a vállalkozó
 • Számviteli alapelvek betartása
 • Számviteli politika
 • Bizonylatolás, leltár
 • Jóváhagyás szabályszerűsége

Eredménykimutatás ellenőrzése

Az eredménykimutatás a vállalkozás mérleg szerinti eredményének levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket, s a mérleg szerinti eredmény kialakulását mutatja be. Megállapítható belőle, hogy

 • melyek az eredményt előidéző fő tényezők,
 • az adózás előtti eredmény hogyan oszlik meg a tulajdonosok (osztalék), az állami költségvetés (társasági adó fizetési kötelezettség) és a vállalkozás között,
 • a jövedelmezőségi szempontból támpontul szolgálhat a jövőbeni döntésekhez.

Az eredménykimutatás ellenőrzési szempontjai:

 • Egyes eredménykategóriák helyessége
 • Adók kiszámítása
 • Osztalék elszámolás

A vállalkozó az eredménymegállapítás módszerei és azon belül az eredménykimutatás formái közül a következők szerint választhat:

 • összköltség eljárással készülő ('A' és 'B' változat)
 • forgalmi költség eljárással készülő ('A' és 'B' változat)

A két módszer és azon belül a két változat az eredménymegállapítás szempontjából egyenrangú, a vállalkozások szabadon választhatják. Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy eltérő számviteli (vezetői számviteli) információs rendszer kiépítését teszik szükségessé mélységét és módszerét illetően egyaránt.

A szabályszerűség vizsgálata mellett fontos ellenőrzési szempontunk lehet, hogy a vállalkozás célszerűen választotta-e meg az eredménykimutatás formáját.

Természetesen az ellenőrzést - a mérleghez hasonlóan - indokolt a bevételekre és ráfordításokra vonatkozóan tételesen elvégezni.

Kiegészítő melléklet ellenőrzése

Célja a vállalkozásról olyan információk rendszerbe foglalt közlése, amelyek segítségével a beszámolót tanulmányozó megbízható, valós képet tud formálni a vállalkozás jelenlegi és részben jövőbeni vagyoni-pénzügyi helyzetéről.
Szorosan a mérleg- és az eredménykimutatáshoz kell kapcsolódnia, ami tartalmát lényegében meghatározza. Az egyes sorokhoz, tételekhez olyan további információkat kell hozzáfűzni, amelyek lehetővé teszik azok tlejesebb, körültekintőbb megítélését. A melléklet következetes összeállítása érdekében indokolt tartalmát, szerkezetét - a vállalkozás sajátosságait figyelembe véve - előre rögzíteni. Célszerű ezt a számviteli politika kialakításakor meghatározni.
A kiegészítő melléklet formájáról, terjedelméről és szerkezetéről a számviteli törvény ugyan nem rendelkezik, de előírja - és ez az ellenőrzés szempontjából egyértelmű iránymutatást jelent - hogy annak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a vállalkozás beszámolóját az érdekeltek számára érthetővé, világossá, felhasználhatóvá teszi. 
A kiegészítő melléklet célszerű tagolása és tartalma nagy vonalakban:

 • Általános rész
  • a tevékenységi kör rövid leírása
  • a számviteli politika lényeges elemeinek bemutatása
  • a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet átfogó bemutatása és értékelés
  • cash-flow kimutatás
 • Specifikus rész
  • a mérleghez kapcsolódó kiegészítések
  • az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
 • Tájékoztató rész

Minden olyan információ, amely nem olvasható ki a mérlegből, az eredménykimutatásból és azok kiegészítéseiből, viszont szükséges a vállalkozás helyzetének megítéléséhez.

Üzleti jelentés ellenőrzése

Az üzleti jelentés nem publikus. Tulajdonosoknak, menedzsereknek készült, jövőbe tekint.

Bár nem része az éves beszámolónak, el kell készíteni azzal egyidejűleg. Tekintettel arra, hogy a számviteli törvény meghatároz olyan információkat, melyekre az üzleti jelentésben kötelező jelleggel ki kell térni, az ellenőrzésnek az üzleti jelentés kapcsán is lényeges feladatai vannak. A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvényben meghatározott alapelveket érvényesíteni kell. Ezektől csak a törvényben előírt módon lehet eltérni.


Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam