Pénzügy Sziget

Alapfogalmak

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 
Kategória: Fogalmak és a grafikus ábrázolás
Találatok: 5781

 

A statisztika, mint gyakorlati tevékenység, a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása és elemzése, ennek alapján a vizsgált jelenségek tömör, számszerű jellemzése.

Követelményei

 • a valóságot kell tükrözniük
 • gyorsnak kell lennie
 • mondanivalóját tömör és áttekinthető formában kell kifejeznie

Feladatai

 • adatok megfigyelése, gyűjtése
 • adatok rendszerezése, feldolgozása
 • elemzés és közlés

Statisztikai adat: mindig valamely statisztikai sokaság tagjainak a száma, vagy a sokaságnak valamilyen másféle számszerű jellemzője. Lehetnek abszolút és származtatott számok.

Mutatószámok: azok a statisztikai adatok, melyekkel valamilyen rendszeresen megismétlődő társadalmi, gazdasági jelenséget jellemezni szoktak (származtatott adatok).

Megfigyelési egység: azok az egyedek, melyekre a statisztikai megfigyelés irányul, melyekre vonatkozóan adatokat gyűjtünk.

Számbavételi egység: azok az egységek (személyek, szervezetek), melyekhez a kérdéseket intézzük, melyek adatszolgáltatásra kötelezettek.

Statisztikai sokaság: a statisztikai megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége, halmaza.

Sokaság fajtái az adatgyűjtés gyakorisága szerint:

 • álló sokaság: amennyiben az adatgyűjtés időponti megfigyelés eredménye, az így megfigyelt sokaság állapotot fejez ki.
 • mozgó sokaság: amennyiben az adatgyűjtés folyamatosan történik; a sokaság folyamtot, történést érzékeltet; időtartamra vonatkozóan eseményekből, folyamatokból áll.

Ismérv

Azok a kritériumok, melyek szerint jellemezzük a sokaság egységeit.

Ismérvek fajtái

1. kritérium, tulajdonság tartalma szerint
- időbeli: időpont, időtartam, időszak megnevezések az ismérvek
- területi: valamilyen földrajzi megjelölés, térbeli hely megnevezése az ismérv
- tárgyi:
a. minőségi: minőségi tulajdonságot kifejező ismérv
b. mennyiségi: mennyiségi, számmal definiálható tulajdonságot jelölő ismérv

2. változata szerint
- közös ismérv: melyek a sokaság minden egyes egységére jellemző tulajdonságok
- megkülönbözetető ismérv: melyek alapján a sokaságot csoportokra bonthatjuk

Statisztikai sor

A statisztikai adatoknak egyfajta ismérv szerint meghatározott összefüggésben történő felsorolása, rendezése.

A statisztikai sor három részből áll

- cím
- tulajdonságok felsorolása
- számérték felsorolása

Statisztikai sorok fajtái

a. Egy sokaságra vonatkozó sorok

1. keletkezés módja szerint

 • összehasonlító sor: az azonos fajta, azonos mértékegységben adott adatokból álló sor; az adatok mégsem adhatók össze
 • csoportosító sor: az azonos fajta, azonos mértékegységben adott adatokból álló sor, melynél a rendezés célja egy adott sokaság valamely ismérv szerinti összetételének bemutatása, osztályozása. Az adatok összeadhatók

2. ismérv fajtája szerint

 • idősor (tartam- illetve állapot idősor): a társadalmi, gazdasági jelenségek, folyamatok időbeli alakulását mutatja, lehetővé teszi az időbeli összehasonlítást, a fejlődés vizsgálatát. Állapotidősor állósokaságra vonatkozó időbeli összehasonlítást tesz lehetővé; tartamidősor mozgósokaságra vonatkozó időbeli összehasonlítást tesz lehetővé
 • mennyiségi sor (folytonos illetve diszkrét): a mennyiségi ismérv szerinti megfigyelésen alapuló elemzés, ahol az ismérvértékek mindig számok. Folytonos ismérvről akkor beszélünk, mikor az egyes ismérvek értékei nagyon sok változattal rendelkeznek, így a rendezés adott határok (intervallumok) alapján történik. Diszkrét ismérvről akkor beszélünk, ha az ismérvek értékei elkülönített, diszkrét számok, kevés változatban
 • minőségi sor: betekintést nyújt a sokaság összetételében, szerkezetére valamilyen minőségi jellemző segítségével
 • területi sor: valamilyen földrajzi, regionális helyek az ismérv változatai, eszerint végezzük el az osztályozást

b. Több sokaságra vonatkozó sor

 • leíró sor: többnyire különböző mértékegységű, különböző fajta (többféle sokaságból való) adatfelsorolás, amely adatok mindegyike egy meghatározott jelenségre vonatkozik

Statisztikai tábla

A statisztikai sorok összefüggű rendszere - a megfelelő külső formával együtt: cím, forrás, magyarázó szöveg.

Statisztikai tábla fajtái

 • egyszerű tábla: csak leíró, illetve összehasonlító sorokat tartalmazhat, nincs összegző rovata
 • csoportosító tábla: egyfajta csoportosító sort tartalmaz, ezenkívül tartalmazhat leíró és/vagy összehasonlító sorokat
 • kombinációs tábla: legalább kétfajta csoportosító sort tartalmaz, ezenkívül tartalmazhat összehasonlító és/vagy leíró jellegű sorokat is

Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam