Kvantilisek (quantiles)

A rendezett mintából tovább származtatott statisztikák összefoglaló neve, amikor a rendezett mintát több egyenlõ részre osztjuk, és a részhatárokon levõ mintaelemek értékét tekintjük. (latin quantum = mennyi, ti. hány részre osztjuk a mintát)

Kvartilisek (quartiles)

Az alsó kvartilis (latin quarta pars = negyedrész) a legkisebb és a medián között középen elhelyezkedõ adat számértéke a rendezett mintában. (A tornasorban a legkisebb és a középsõ diák között középen levõ tanuló magassága).

A felső kvartilis hasonlóan a medián és a legnagyobb érték között van középen. A kvartilisek az SD-hez hasonlóan az adatok szóródásáról tájékoztatnak, elsõsorban ferde eloszlás esetén érdemes õket használni. (A kvartilisek mutatják a ferdeséget, az SD nem).

Percentilisek (percentiles)

Ha elég adatunk van, akkor percentilisek is definiálhatók. (latin per centum = százalék) Pl. az n%-os (vagy n-edik) percentilis azt jelenti, hogy az adatok n%-a kisebb, mint ez az érték. (Így a medián az 50%-os percentilisnek, az alsó és felsõ kvartilisek pedig a 25% ill. 75%-os percentilisnek felelnek meg.) A percentiliseknek óriási jelentõsége van a 'mit tekintünk normálisnak?' kérdés eldöntésében. Az alsó és felsõ néhány percentilis közötti részt (2.5% - 97.5% vagy 5% - 95%) szokás normális (referencia) értéknek elfogadni. Akkor szokás pl. egy gyermekrõl feltételezni, hogy elmaradt a növekedésben, ha magassága (vagy súlya) nem éri el az azonos korú társaira jellemzõ 5%-os percentilis értéket. A laboratóriumi normálértékeket is a megfelelõ percentilisek alapján definiálják.

A percentilisek összessége valójában a tapasztalati eloszlásnak felel meg. Ilyen alapon - ha tetszik - a tapasztalati eloszlásfüggvényt (és az abból származtatott dolgokat, pl. a hisztogramot) is tekinthetjük statisztikának.