Információtartalom vázlata:

  • a Munka Törvénykönyv munkabér jogalap nélküli kifizetésére vonatkozó szabályai
  • a közalkalmazottakat megillető 13. havi illetmény szabályai

Kjt. 68. § A közalkalmazott minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi illetményére jogosult, amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll, kivéve ha:

  • 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van,
  • gyermekgondozási segélyben, illetve
  • gyermekgondozási díjban részesül.

A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hónapra irányadó illetmény.

A munkabérből való levonás korlátozása

Az Mt. szerint munkabérből levonásra csak

  • jogszabály (pl. személyi jövedelemadó-előleg, egészségbiztosítási és nyugdíj-, illetve munkavállalói járulék),
  • végrehajtható határozat (munkáltatói kártérítési határozat, bírósági, közigazgatási határozat), vagy
  • a munkavállaló hozzájárulása (pl. a szakszervezeti tagdíj levonására adott megbízás)

alapján kerülhet sor. A munkáltató a levonásért, illetve a tagdíjnak a szakszervezet részére történő átutalásáért ellenértéket nem követelhet.

Jogalap nélküli bér visszakövetelése
A munkabér jogalap nélküli kifizetését a munkavállalótól hatvan napon belül, írásbeli felszólítással lehet visszakövetelni. A jogalap nélkül kifizetett munkabért az általános elévülési időn (3 éven) belül lehet visszakövetelni, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő.