Előrehozott öregségi nyugdíj

Az előrehozott öregségi nyugdíj azonban még ennél is kedvezőbb korhatári feltételeket jelent. Ezzel azonban csak a hosszú szolgálati idővel rendelkezők élhetnek. A jogalkotó azokról sem feledkezett meg, akik elérték ugyan a korhatárt, de valamilyen okból kevesebb a szolgálati idejük.

Így öregségi résznyugdíjra jogosult az, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2008. december 31-éig eléri, és legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik.

Előrehozott öregségi nyugdíj
Nők Férfiak
Az 1. táblázatban foglaltaknál 5 évvel korábban, de legfeljebb 55 éves korban, ha Az 1. táblázatban foglalt életkornál korábban, de legfeljebb 60 évesen
Születési év Szerzett szolgálati idő Születési év Szerzett szolgálati idő
1945 után Legalább 38 év 1939 előtt Legalább 37 év
1945 Legalább 37 év 1938 után Legalább 38 év
1944 Legalább 36 év

1943 Legalább 35 év

1943 előtt Legalább 34 év

Felmondás
A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti felmondással. Főszabályként a munkáltató köteles a felmondását megindokolni, a felmondás indoka azonban csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A munkáltató nem köteles azonban indokolni a rendes felmondását, ha a munkavállaló az Mt. szerint - munkajogi szempontból - nyugdíjasnak minősül.

Végkielégítés
Ha a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg, a munkavállalót végkielégítés illeti meg. A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a munkáltatónál legalább 3 éve fennálljon. Nem jár azonban végkielégítés annak a munkavállalónak, aki legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. A végkielégítés ugyanis az újrakezdésre nyújt pénzügyi segítséget, illetve azt az átmeneti időszakot hívatott átsegíteni, amikor a munkavállaló még nem talált új munkahelyet. A nyugdíjasnál azonban ezek az indokok nem állnak fenn, hiszen ő már a nyugdíjjal bizonyos ellátásban részesül, és a nyugdíjba vonulásával a pályája befejezettnek tekinthető.
Végkielégítés illeti meg azonban azt a dolgozót, aki még nem érte el a 62. életévét, de valamelyik nyugellátásra jogosulttá válik, ám azt nem veszi igénybe.

Szabadság
A nyugdíjast ugyanúgy megilleti a rendes szabadság, mint a nem nyugdíjas munkavállalót. Mivel a szabadság mértéke az életkor emelkedésével nő, a nyugdíjas dolgozó alapszabadsága 30 nap. A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának MK 19. számú állásfoglalása alapján az évi rendes szabadság akkor is jár, ha a munkáltató nem teljes munkaidőben alkalmazza a munkavállalót.