Információtartalom vázlata:

 • munkaidő - nyilvántartás
 • a szükséges adatok
 • több műszakos munkarend fogalma

MT. 117. §
Több műszakos munkarend: ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket;

 • délutáni műszak: a több műszakos munkarend alapján a tizennégy és huszonkét óra közötti időszakban teljesített munkavégzés;
 • éjszakai műszak: a több műszakos munkarend alapján végzett éjszakai munka;
 • éjszakai munkát végző munkavállaló: az a munkavállaló, aki
  • a munkarendje szerint rendszeresen éjszakai műszakban, vagy
  • az éves munkaidejének legalább egynegyedében

éjszakai munkát végez;

MT. 140/A. § 
A munkáltató köteles nyilvántartani a munkavállalók

 • a) rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével,
 • b) szabadságának kiadásával,
 • c) egyéb munkaidő-kedvezményével

kapcsolatos adatokat.

Az első bekezdés a) pontjában előírt szabályt nem kell alkalmazni, ha a munkavállaló a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.

Az első bekezdésben szereplő nyilvántartásból megállapíthatónak kell lennie naptári naponként vagy egybefüggő 24 óránként a beosztott, valamint a teljesített rendes és rendkívüli munka, továbbá az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontjának.

A= I. Műszak    8 fő

B= II. Műszak   8 fő

C= III. Műszak  8 fő


1. Hét 2. Hét 3. Hét 4. Hét 5. Hét

H K Sz Cs p Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V
Délelőtt
(6-14)
A A A A A

B B B B B

C C C C C

A A A A A

B B B B B

Délután
(14-22)
B B B B B

C C C C C

A A A A A

B B B B B

C C C C C

Éjszaka
(22-6)
C C C C C

A A A A A

B B B B B

C C C C C

A A A A A

30 NAP     

A tervezésnél figyelembe kell venni a munkavállalók szabadságolási ütemtervét, amit úgy kell elkészíteni, hogy műszakonként mindig rendelkezésre álljon az optimális munkaerő létszám

A munkavállalók munkaidő nyilvántartását jelenléti íven rögzíteni kell.