Pénzügy Sziget

10. A rendelkezésre álló dokumentum minták közül válassza ki a légi fuvarlevelet! Mutassa be a légi fuvarozás infrastruktúráját, az áruszállítás folyamatát, nemzetközi szabályozását és a végrehajtás gyakorlatát! Milyen szempontokat kell figyelembe venni a

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Információtartalom vázlata:

 • A nemzetközi légi közlekedést szabályozó egyezmények lényege, államközi egyezmények, vállalatközi szervezetek és céljaik
 • A légi fuvarozás infrastruktúrája és eszközei
 • A légi árufuvarozás szereplői és feladataik, a légi áruszállítás folyamatai
 • A küldeménnyel kapcsolatos általános előírások, a veszélyes áruk és élő állatok légi fuvarozásával kapcsolatos előírások
 • A légi fuvarlevél (Air Way Bill) sajátosságai, információtartalma
 • A légi árufuvarozás tarifarendszere, övezetek, a tarifarendszer összetevői, díjszabási kategóriák, a fuvardíjszámítás alapja és módjai

A nemzetközi légi közlekedést szabályozó egyezmények lényege, államközi egyezmények, vállalat közi  szervezetek és céljaik:

A légi közlekedést és árutovábbítást nemzetközi egyezmények rendszere szabályozza.

1. Varsói Egyezmény:

 • 1929-ben hozták létre, Magyarország 1933-ban csatlakozott hozzá.
 • Jelenleg 1995-ben Hágában újrafogalmazott Hágai jegyzőkönyvvel módosított  Varsói egyezmény van érvényben.
 • Az Egyezmény nem csak a teherárura, fuvarozásra, hanem személy, poggyász fuvarozására is kiterjed.
 • Tartalmazza a fuvarozási szerződés létrejöttének feltételeit, a fuvarozási szabályokat a használandó okmányokat a fuvarozó felelősségét.

2. Chicagói Egyezmény:

 • 1944-ben hozták létre, Magyarország 1969-én csatlakozott.
 • A polgári repülést biztonságos és rendszeres módon fejlesszék.
 • Céljuk hogy a Nemzetközi légi közlekedést ésszerűen és gazdaságosan bonyolítsák le.
 • A szerződő államok elismerik, hogy minden államot a területe fölötti légtérben teljes és kizárólagos szuverenitás illeti meg.
 • A légi járműveknek joga van az Egyezmény feltételeinek megtartásával a szerződő államok területére berepülni, fölötte leszállás nélkül átrepülni vagy azon nem kereskedelmi célból leszállni.
 • A veszélybe került légi járműveknek megadják a lehetséges segítséget.

3. Tranzit és légi fuvarozási Egyezmény:

 • A Chicagói Egyezmény kiegészítése kapcsán hozták létre, Magyarország 1973-ban csatlakozott hozzá. A megállapodás rögzíti az úgynevezett Légi szabadságjogokat:
 • leszállás nélküli átrepülési jog
 • nem kereskedelmi célú leszállási jog
 • export, import, tranzit átrepülési és leszállási jog.

4. Montreali Egyezmény:

 • 1999-ben hozták létre, Magyarország 2005-ben iktatta törvénybe.
 • Az Egyezmény összhangban van a Chicagói egyezménnyel, azt nem módosítja.
 • Célja a méltányos kártalanítás bevezetése az áruk, személyek zavartalan áramlásának biztosítása, a további jogszabályok harmonizálása.
 • Rendelkezik az elektromos úton történő kiállított és továbbított okmányokról valamint a felelősség limit bevezetéséről.

IATA :

Nemzetközi Légi Fuvarozási Szövetség 1919-ben hozták létre a gazdasági és kereskedelmi kérdések szabályozására. Jelenleg 240 ország tartozik soraiba.
Fő célja a légi forgalom biztonságos gyors és hatékony, magas színvonalú bonyolítása.
Főbb feladatai:

 • egységes díjszabási rendszer,
 • egységes nyomtatványok,
 • ügynöki szervezet kialakítása, működtetése,
 • információ csere,
 • szakemberképzés.

 ICAO:

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet az ENSZ légügyi szerveként működik.
Feladata:

 • a légi közlekedés fejlődésének biztonságának elősegítése,
 • a légi forgalom magas színvonalú bonyolítása,
 • ellenőrizni és biztosítani az Egyezményben rögzített alapelvek betartását.

SITA:

Nemzetközi Légiforgalmi Kommunikációs Társaság
Feladata: A kommunikációs hálózat megszervezése, irányítása, karbantartása fejlesztése. Közreműködésükkel jött létre a CCS (Árufuvarozási közösségi rendszer). Magyarországon 2000-ben kezdte meg működését.

Légi fuvarozás infrastruktúrája és eszközei:

Légi fuvarozás infrastruktúráját a

 • repülőterek
 • létesítmények
 • kommunikációs hálózatok alkotják

Eszközei:
A légi irányítás berendezései az utas és rakománykezelés felszerelései, anyagmozgató eszközök, légi és közúti járművek valamint informatikai rendszerek képezik.

Légi árú fuvarozás:

 • személyszállító 20 tonnáig
 • teherszállító gépek 60-80 tonnáig

Légi áru fuvarozás szereplői és feladataik:

 • Megbízó:
  Aki közvetlenül, vagy szállítmányozón keresztül fordul a fuvarozóhoz (légiben nem lehet megkerülni a szállítmányozót)
 • Fuvarozó eladási ügynök (szállítmányozó):
  A szállítmányozási ügynök a kapott áruadatok ismeretében a különböző légitársaságok  közül kiválasztja a megfelelő partnert. A megbízó az esetek többségében a fuvarozás  mellett egy sor kiegészítő szolgáltatást igényelnek.
 • Légitársaság:
  Ellenőrzés után átveszi a küldeményt, és a lefoglalt járaton továbbítja az érkező  légikikötő felé, majd a fizetési megállapodás alapján számlázza a fuvarköltséget.
 • Fuvarozó árú – kiszolgálási ügynök:
  A fuvarozó az árukezelést saját hazai bázisán maga végzik, de egy másik állomáson  ezzel a feladattal egy árú kiszolgálási ügynököt bíz meg.
 • Címzett:
  A ki az érkezett árút – az esetleges szükséges díjfizetés ellenében átveszi.
 • Express Carco szervezetek:
  A légi fuvarozás folyamatának egységesítésével és fejlesztésével gyorsabban és  biztonságosabbá teszik a légi fuvarozást.

Légi áru szállítás folyamata:

Amennyiben a szállítmányozó a megbízási szerződést megkötötte a feladóval, elkezdheti a bonyolítást.

 • lefoglalja a helyet az adott járaton,
 • gondoskodik az árú légi fuvarozásához alkalmas csomagolásról,
 • amennyiben nem ő csomagolja a küldeményt, ellenőrzi, hogy fuvarozásra alkalmas-e a csomagolás és intézkedik ennek hiányossága esetében,
 • mérlegeli a küldeményt
 • beszerzi/kiállítja a kivitelhez szükséges okmányokat
 • beszállítja a küldeményt saját raktárába és a járat indításáig raktározza,
 • az elővámkezelés alapján elvégzi a tényleges vámkezelést,
 • kiállítja a fuvarlevelet és a diszpozíciót a légitársaság felé, 
 • a fuvarlevél 3. példányával igazolja az átvételt
 • átadja az árut vámkezelve és minden okmánnyal a légitársaság felé.

Küldeménnyel kapcsolatos általános előírások:

Veszélyes áruk:

A légi fuvarozásban a veszélyes árukra vonatkozó szabályzást az ICAO 18. függeléke tartalmazza. Meghatározza a veszélyes árúknak minősülő termékek körét, az alkalmazás feltételeket, korlátozásokat. Szabályozza a csomagolást, a címkézést, a feladó és a fuvarozó felelősségét.
Veszélyes árúk feladása esetén a feladó kötelessége a megfelelő besorolás, csomagolás címkézés, jelölés nyilatkozatok kitöltése.

A címkének tartalmaznia kell:

 •  feladó megnevezése,
 •  veszélyt jelző bárcát
 •  csomag nettó és bruttó tömegét
 •  árúért felelős személy nevét, elérhetőségét
 •  irányító nyilakat az elhelyezéshez
 •  szárazjég esetén a jég tömegét
 •  csomagoló anyag gyártási évét, a gyártó ország és a cég azonosítóját.

Minden veszélyes küldeményhez a feladónak egy nyilatkozatot kell kitölteni, mellyel igazolja az árú bevallását, veszélyességi besorolását. Ez a SDG okmány. Az ICAO 9.osztályba sorolja a veszélyes árukat. Ennek megfelelően kell a csomagolást ellátni, az UN számokkal, mely az árú veszélyességi besorolását jelölik.

Élőállat fuvarozás:

A fuvarozást az IATA LAR szabályozza:
Csak egészséges jó kondícióban lévő állat vehető fel, amelyről az állatorvos tanúsítványt kell hogy kiállítson. Dokumentálni kell az állat nemét, korát, fajtáját, mennyiségét, állapotát, oltások meglétét. Az állatok fuvarozásához a feladónak kell biztosítania a megfelelő ketrecet, valamint gondoskodni kell elegendő élelemről.
A ketrec külső részén kell elhelyezni a kezelőszemélyzet részére az utasítást az etetésről és itatásról a fuvarozás alatt. Az árú megérkezéséről a légitársaság köteles a szállítmányozót értesíteni.

A légi fuvarlevél (Air Way Bill) sajátosságai, információtartalma:

Fuvarozási szerződés:

 • az indulási repülőtértől a rendeltetési helyre továbbítja és ott az átvételre jogosultnak kiszolgáltatja,
 • az ellenszolgáltatást megfizetheti a feladó, de kijelölheti erre az átvevőt (címzettet) vagy a fuvarozási szerződésben részt nem vevő harmadik személyt is az un. költségviselőt.

Fuvarlevél: IATA előírásainak megfelelően történik

 • A feladó felel minden adat és nyilatkozat helyességéért,
 • A fuvarozó vagy annak megbízottja tölti ki.

A fuvarlevél lehet:

 • Légitársasági fuvarlevél: el van látva a légitársaság azonosító jelével, számával.
 • Semleges fuvarlevél: amely számítógépen történő kiállításakor kapja meg a légitársaság azonosító számát és a sorszámot.

Fuvarlevél példányai:

 • A zöld példány a légitársasági elszámolásra szolgál. Tartalmazza az árúra és a szállítmányozási, fuvarozási feladatokra vonatkozó adatokat, előírásokat. Hátoldala tartalmazza a fuvarozási szerződés feltételeit.
 • Rózsaszín példány az átvevőé
 • Kék példány a feladóé (bizonyítja az árú átadását). A feladó banki elszámolási célokra ill. bármely kártérítési igény érvényesítésénél felhasználhatja.

A fuvarlevél nem értékpapír, nem átruházható, nem testesíti meg az árút, viszont biztosítja a feladót árú feletti rendelkezési jogát mindaddig, amíg az átvevő nem jelezte a légitársaságnál az átvételi szándékát.

A légi árufuvarozás tarifarendszere, övezetek, a tarifarendszer összetevői, díjszabási kategóriák, a fuvardíj alapja és módja

A légi fuvarozás Nemzetközi díjszabását az IATA határozza meg. A kiadott díjtételek mindig az adott ország pénznemében vannak megadva 1 kg-ra.
A belföldi díjszabásokat és a kiegészítő szolgáltatások díjait a nemzetek saját maguk alkotják meg ó, általában a piaci kereslet  és kínálat függvényében, évente egy alkalommal.

A fuvardíjat az indulási repülőtéren megállapított

 •  kilométer,
 •  súly,
 •  méret (meghirdetett fuvardíj az 1 kg /6dm3 terjedelmet meg nem haladó küldeményre    érvényes)
 •  érték
 •  csomagolás alapján kell megfizetni.

Különböző tarifák:

Általános tarifa :

 •  alaptarifa 0-45 kg
 •  mennyiségi engedmény 45 kg 100 kg 1000kg fölött az útvonaltól függően.

Egyedi díjtételek:  alapja a darabárú díjtétel

 •  meghatározott árú fajtákra vonatkozik, megadott tömeghatáron belül.
 •  alkalmazott súlyhatártól függően a kedvezmények az alapdíj 80%-át is elérhetik
 •  gyakorlatilag minden útvonalon létezik ilyen díjszabás

Osztálydíjszabási tarifa:

 •  olyan áruk amelyek különleges gondosságot igényelnek: értéktárgyak, bankjegyek, értékpapírok, élő állatok.
 •  olyan áruk melyek díjkedvezményben részesülnek: újságok, hetilapok, könyvek, folyóiratok, katalógusok.

Rakodási egységenkénti tarifa:

 • földön történő tartozódásának lerövidítése érdekében rakodási egységeket alkalmaznak, ami lehetővé teszi számunkra az azonos rendeltetési helyű küldemény összegyűjtését egyetlen légi szállítási egységbe.
 • különböző méretű és formájú gyűjtők léteznek amik a megrendelő rendelkezésére állnak.

Kormányzati tarifa:  kormányzat által meghatározott tarifa

Repülőgép – bérletszerződés:  csak ügynökséggel lehet repülőt béreltetni.

Minimális díjtétel: bármilyen kicsi a csomag, ezt mindenképpen meg kell fizetni


Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam