Az ellátási láncban elfoglalt helye, a raktározást megelőző és azt követő kapcsolatok jellege és követelményei meghatározzák azokat a körülményeket, amelyekre egy adott raktár létesül.

A követelményeknek való leghatékonyabb megfelelés érdekében kell kialakítani a raktár berendezését, munkafolyamatait, technikai és irányítási rendszerét. Mindazon tényezőket, amelyek a raktár működését jellemzik, a raktártechnológia foglalja össze.
A raktártechnológia input és output kapcsolattal rendelkezik. Az inputoldal áruáramlási az output oldal információ áramlási kapcsolatai mozgásba hozzák a raktár mechanizmusait. E mechanizmusok összessége képezi a raktártechnológiát.

Ennek főbb elemei:
•    A tárolás technikai eszközrendszere
•    A komissiózás technikai eszközrendszere
•    A raktári belső anyagmozgatás technikai eszközrendszere
•    A raktárirányítás rendszere
•    A raktári munkafolyamatok
•    Humán erőforrások
•    Külső áruszállítási és információs kapcsolatok

A raktártechnológia jellemzői:

Tervezési elsődlegesség:
A raktárak tervezési folyamatában a technológiai tervezésnek fontossági és időbeli tervezési elsődlegességet kell biztosítani, mert ez a fázis az, amely figyelembe veszi az összes olyan körülményt, amely meghatározza a technológia fent leírt elemeit, és amelynek hatása lehet a raktár építészeti és épületgépészeti kialakítására. A technológiai tervezés feladata, hogy ez utóbbi tervezési fázisokhoz adatokat szolgáltasson.
Ha ez a követelmény nem teljesül, és egy már meglévő vagy megtervezett objektumba kell technológiát telepíteni, nem születhet optimális megoldás még akkor sem, ha bizonyos átalakítási lehetőségek vannak az épületben vagy épületgépészetben.

A technológia elsőbbsége a technikával szemben
A raktározási technológia tartalmazza a raktár technikai eszközrendszerét, ezért furcsának tűnhet kiemelni ezt a követelményt. Ami ezt indokolja, az a gyakorlatban többször előforduló eset, hogy egy eleve kiválasztott technikai eszközhöz kell utólag kialakítani a technológiát. Ez a módszer nem eredményez optimális megoldást, ezért pont fordítva kell eljárni.

A raktártechnológia egyedi jellege
A harmadik lényeges megállapítás a raktártechnológiával kapcsolatban annak egyedi jellege. Ez következik abból a meghatározásból, amely feladatait leírja. Mivel nem létezik két teljesen egyforma ellátási feladat, nem létezik tehát univerzális raktár, valamint típusraktár sem. Bizonyos részfolyamataiban, műszaki megoldásaiban elképzelhető hasonlóság vagy azonosság a raktátechnológiák között, de összességében mindig van valami különbség

Tárolási módok és jellemzőik

A megfelelő tárolási mód kiválasztásával nagyban hozzájárulhatunk a raktár térfogat-kihasználásának növeléséhez, optimalizálásához.
A tárolási mód a tárolásra kerülő áruk raktáron belüli elhelyezését jellemzi. Két alapvető változata különböztethető meg:
•    az állvány nélküli tárolás és
•    az állványos tárolás.

Állvány nélküli tárolás (tömbös, soros)

Ezt a tárolást az jellemzi, hogy
•    az egységrakományokat közvetlenül egymásra halmazolják, és
•    ezekből a halmazokból a szelektálás igényeinek megfelelő tömböket képeznek.
•    Minél nagyobb a tömbök nagysága, annál magasabb a raktár térfogat-kihasználási mutatója
•    A tömbök méretének csökkentésével lehet eljutni az állvány nélküli soros tárolási módhoz, amikor egy kiszolgáló út két oldalán egy-egy sor rakomány helyezkedik el.
•    Alkalmazhatósága korlátozott, ezért ritkán alkalmazzák, helyette inkább az állványos tárolási módok valamelyikét használják

 

Tárolási mód:

Állvány nélküli tárolás

Jellemzői

Tömbös

Homogén áruválaszték.

Azonos cikkelemek egyidejű, nagy mennyiségű mozgatása.

Egységrakományok megfelelő teherbírása és halmazolhatósága szükséges hozzá.

Soros

Azonos cikkelemekből nagyobb mennyiség.

Egy-egy oszlop egyidejű be-, illetve kitárolása.

Egységrakományok megfelelő teherbírása és halmazolhatósága szükséges hozzá

 

Állványos tárolási módok

A gyakrabban alkalmazott állványos tárolási módok egységrakományokhoz:
•    A felsorolás sorrendjében növekvő térfogat-kihasználási értéket mutatnak

•    Statikus tárolási módok:
o    Soros állványos tárolás
o    Kettős mélységű állványos tárolás
o    Bejárható (átjárható) állványos tárolás
•    Dinamikus tárolási módok:
o    Gördíthető állványos tárolás
o    Görgős átfutó állványos tárolás

A soros állványoknál egy kiszolgáló út két oldalán egy-egy állványsor helyezkedik el, amelybe egymás mellé és fölé mélységi irányban egy egységrakomány tárolható be.
A kettős mélységű állványoknál a kiszolgáló gép speciális villaszerkezete lehetővé teszi a kiszolgáló útról két egymás mögött elhelyezkedő rakomány kezelését.
A bejárható állványoknál a targonca be tud hajtani az állványoszlopok közé, és az azokra szerelt konzolos tartókra helyezi el egymás fölé és mögé az egységrakományokat.

A gördíthető állványok motoros mozgatású gördülő keretekre szerelt soros állványok, amelyek tömbszerűen helyezkednek el, és csak alkalomszerűen, a be- és kitárolás helyén nyitnak utcát.
A görgős átfutó állványokon a rakományok az egymás mellett és fölött elhelyezkedő és a betárolási oldaltól felé lejtő görgőspályákon helyezkednek el, és a felhasználás, kitárolás ütemének megfelelően gördülnek előre.

 

Tárolási mód:

Állványos tárolás

Jellemző

Soros

Heterogén áruválaszték.

Egységrakományok egyedi hozzáférhetősége.

Alacsony értékű térfogat kihasználás.

Kettős mélységű

Azonos cikkelemekből legalább két egységrakomány, és azok egyidejű be-, illetve kitárolása.

Speciális kiszolgálógép igénye.

Közepes térfogat- kihasználás.

Bejárható

Egy-egy cikkelemből nagy mennyiségű egységrakomány egyidejű be-, illetve kitárolása.

Tömbszerű tárolás jó térfogat-kihsználással.

Egyedi hozzáférhetőség nem biztosított.

Gördíthető

Heterogén áruválaszték. Igen jó térfogat-kihasználás.

Magas beruházási költség.

Alacsony forgalom

Görgős átfutó

Heterogén, egy-egy csatorna hosszának megfelelő mennyiségű egységrakomány.

Fi-Fo elv automatikus érvényesülése.

Igen jó térfogat-kihasználás.

Nagy forgalom lebonyolítására alkalmas.

Magas beruházási költség.

 

Egy-egy konkrét tárolási rendszer megtervezésénél igen sok szempontot kell megvizsgálni és mérlegelni ahhoz, hogy dönteni lehessen az alkalmazandó tárolási módról (pl. áruválaszték összetétele, forgalmi jellemzők, FI-FO elv érvényesülésének követelménye, egyedi hozzáférhetőség igénye stb.)

Egyedi vagy darabáruk, ill. gyüjtőcsomagolások tárolási módozatai

Az egyedi áruk, illetve gyűjtőcsomagolások tárolási módjaira jellemző, hogy az árukezelés a legtöbb esetben kézi erővel történik. (kivéve a nagy tömegű és terjedelmű árukat)

Az általánosan használatos tárolási módok:
1.    Statikus tárolási módok:
•    Soros, polcos állványos tárolás: ez a leguniverzálisabb tárolóeszköz, mivel a tárolófelület alkalmas a legkülönbözőbb csomagolás nélküli, ill. csomagolt egyedi áruk és gyűjtőcsomagok elhelyezésére.
•    Tárolóládás állványos tárolás: olyan vázszerű tároló berendezés, melyet ládákhoz alakítottak ki. Ezek a gyűjtőládák biztosítják az apróbb áruk elhelyezését (pl. csavarok, kisebb szerszámok, alkatrészek)
•    Speciális állványokon történő tárolás: olyan esetben használják, amikor különleges méretű, ill. alakú árufélék tárolására nem lehet egységes tárolási módot alkalmazni. (Pl. gumiabroncs, karosszériaelemek stb)

2.    Dinamikus tárolási módok
•    Gördíthető állványos tárolás: síneken, többnyire kézi erővel történik a polcok mozgatása. Többnyire archív anyagok tárolására alkalmazzák. A mozgás lehet: hosszirányú és keresztirányú.
•    Görgős átfutó állványos tárolás: a görgő elemeken legördülő, fenékfelülettel rendelkező tárolóeszközök a kiszedés ütemének megfelelően gördülnek előre a lejtős görgőspályán a betárolási oldaltól a kitárolási oldal felé.
•    Körforgóállványos tárolás: a vízszintes vagy függőleges síkban mozgó, végtelenített láncra felfüggesztett tárolóelemek, gépi mozgatással fordíthatók az árukezelés helyére.