1. Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerek
A minőség azt fejezi ki, hogy egy termék vagy szolgáltatás milyen mértékben elégíti ki a felhasználója igényeit. A minőségbiztosítás a minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak.

Az MSZ EN ISO 9001: 2001 Követelmények. Leírja a minőségirányítási rendszerekkel szemben támasztott követelményeket, melyeket egy szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy bizonyítani tudja képességét az ügyfelet és az alkalmazandó szabályozó követelményeket kielégítő, továbbá az ügyfelek elégedettségének fokozására alkalmas termék előállítására.

Az MSZ EN ISO 9004: 2001 Útmutató a működési fejlesztéshez. A minőségirányítási rendszerek eredményessége és hatékonysága szempontjából egyaránt figyelembe veendő irányelveket ad. Ennek a szabványnak a célja a szervezet teljesítőképességének fejlesztése, valamint az ügyfelek és az érdekelt felek elégedettségének elérése. (Azoknak a szervezeteknek ad útmutatást, amelyek az MSZ EN ISO 9001: 2001 követelményein túl kívánnak lépni, a működés folyamatos fejlesztésére törekszenek.)

A szabvány fejezetei:
1. Alkalmazási terület 2. Rendelkező hivatkozások 3. Szakkifejezések és hivatkozások 4. Minőségirányítási rendszer 5. A vezetőség felelősségi köre 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 7. A termék előállítása 8. Mérés, elemzés és fejlesztés

A szabvány által megkövetelt dokumentált eljárások felsorolása:
Ez azt jelenti, hogy az alább felsorolt tevékenységeket megtervezik, dokumentálják, megvalósítják és fenntartják, vagyis folyamatosan alkalmazzák.
A dokumentumok és feljegyzések kezelése. A belső felülvizsgálat (Audit). A nem megfelelő termék kezelése. A helyesbítő és megelőző tevékenységek.
(Én a fenti dokumentum felsorolás alatt egy cég Minőségi kézikönyvét értem, ami a vállalat saját dokumentuma, pl. cég felépítése, felelősség, hatáskör. Szabályozza a dolgozókra vonatkozó jogszabályokat, számlák, leltár, belső feljegyzés…)

Tanúsítási folyamat:
A felső vezetés elkötelezettségének elérése. A vállalkozás tevékenysége, ügymeneteinek felmérése. A szükséges erőforrások meghatározása. A bevezetést végrehajtó csoport létrehozása. Ütemterv készítése. ISO rendszer oktatása. Dokumentumrendszer kidolgozása. Működésének beindítása. Belső auditálás. És végül tanúsítás.
A rendszer elkészülését követően egy külső, független szervezet, u.n. Tanúsító Szerv megvizsgálja, ha mindent rendben talál, kiállítja a tanúsító okiratot.
Ezt követően, általában évente felülvizsgálják.

Példák ágazat specifikus minőségbiztosítási szabványokra
Az ISO 9000-es szabványon kívül más iparágakban használt szabványoknak, előírásoknak is meg kell felelni:
Autóipar: QS9000. Élelmiszeripar: HACCP. Gyógyszeripar: GLP. Telekommunikáció: TL9000.

2. Minőség a logisztikában, ennek dimenziói

Vevői igényeknek, elvárásoknak való megfelelés
A minőség a logisztikában is hasonló, mint általánosságban, nem más, mint megfelelés a vevő követelményeinek, beleértve a következő dimenziókat:
- Egyszerű rendelésfeladás, rendeléstovábbítás
- Pontos, megbízható rendelés kielégítés, kommunikáció
- Pontos szállítás, papírmunka
- Pontos információtovábbítás a partnerek felé

Minőség mérése és mutatói
A minőség mérése folyamatos, fontos az állandó javításra törekvés, megelőző szemléletmód, nyílt kommunikáció szükséges.

Mérendő paraméterek:
-    A rendelés teljesítésének pontossága százalékban, (hibák miatti többletköltség)
-    Az időben történő szállítás, (az ettől eltérő hibás szállítás miatti költségek)
-    A termék sérülése, százalékban, (többletköltsége).