Használati és kezelési útmutató:– a minőségtanúsítás mellett - a vásárlási tájékoztató része. A használati és kezelési útmutató tartalmazza a termék rendeltetésszerű használatához, működtetéséhez, kezeléséhez, eltarthatóságához, felhasználhatóságához szükséges feltételeket és ismereteket, a minőségtanúsítás, pedig a termékeknek a vásárló számára lényeges tulajdonságairól, főbb műszaki és egyéb jellemzőiről, minőségi osztályáról ad tájékoztatást.
A fogyasztónak – a fogyasztási cikk jellegétől és tulajdonságától függően – írásban, magyar nyelven és közérthetően kell megkapniuk a vásárlási tájékoztatót. A kereskedő köteles biztosítania az importált áruhoz csatolt külföldi tájékoztatóval megegyező magyar nyelvű ismertetőt.

2. Minőségellenőrzési módszerek és eljárások.
A minőség az érdekelt felek elvárásainak való megfelelést jelenti.
A minőségi igények forrásai:
•    A vevői elvárások, mint általános minőségigény
•    A megrendelő elvárásai, mint konkrét minőségigény
•    A szabványokban megfogalmazott minőségigény
•    Egyéb jogszabályokban megfogalmazott minőségigény.

Általános vevői minőségigény:
A vevők igényeiket többnyire nem konkrét műszaki adatok formájában fogalmazzák meg, hanem általánosan. A vevői megfogalmazott igényt műszaki paraméterekké átalakítva, mint rész minőségi jellemzők sokaságát kell meghatározni és ellenőrizni, hogy összeálljanak, a vevői igényeket kielégítő komplex minőségjellemzővé.
A műszaki paraméterek összehasonlítása a versenytársak termékeivel, mivel a vevő egy konkrét termékkel szembeni elvárását általában a más termékeken észlelt minőségjellemzők alapján fogalmazza meg.
Miért nincs ezen a terméken ez meg ez, mint pl. az meg azon a terméken van?
Az igazi visszajelzés, a minőség igazolására csak a vevőktől származhat, amit a vevői megelégedettség mérésével lehet értékelni.
Tehát az általános vevői igények kielégítettségének visszaigazolását közvetett mutatók segítségével lehet meghatározni, amelyek közül első helyen áll az eladási statisztika.

A termékek minőségtanúsításának módjai:
1)    minőségi bizonyítvány (műbizonylat) szolgáltatása
2)    műszaki leírás szolgáltatása
3)    minőségi jel alkalmazása
4)    a minőségre vonatkozó adatoknak árucímke segítségével vagy más módon, a terméken való feltüntetése.
5)    a minőségnek kísérőjegyzékben (szállítólevél, szállítási jegyzék, számla) való közlése

Minőségi bizonyítvány:
A termék lényeges tulajdonságait szabatos műszaki adatokkal, mérhető tulajdonságokat kell tanúsítani. A termék azonosításához szükséges adatokat (gyártási szám, adagszám), kezelésnek módját is közölni kell.

Műszaki leírás:
A műszaki leírásban a termék típus (konstrukció) szerinti főbb műszaki jellemzőit, a termék használatának, kezelésének módját kell közölni

Minőségi jel:
A minőségi jellel a minőséget a terméken, vagy a csomagoláson kell tanúsítani. Csak olyan minőségi jel alkalmazható, amelynek jelentése meghatározott és az érdekeltek számára megismerhető.
A minőségjelek legismertebb módja a védjegy, amellyel a terméknek más terméktől való megkülönböztetés a célja: l: A Kiváló Áruk Védjegye (KÁV)

A minőség tanúsítása a termékeken feltüntetett adatokkal Ha termék lehetővé teszi, a minőség tanúsítható a terméken vagy a csomagoláson (konzervek), árucímke segítségével.

A minőség tanúsítása kísérőjegyzéken:
Kísérőjegyzékben a minőség tanúsítása szabványra, más műszaki előírásra, szerződésre hivatkozással, illetőleg a szerződésben kikötött adatokkal történik.

A kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó különleges rendelkezések.
A fogyasztási cikkek minőségét a fogyasztó számára általában a terméken feltüntetett adatokkal vagy minőségi jellel kell tanúsítani.

Hatósági szerv tanúsítása a minőségről: A termékek minőségét külön jogszabály szerint minőségellenőrző intézetek is tanúsíthatják.(mérőeszközök hitelesítése), TÜV, OMH.