1. A megrendelés tartalmi elemei
1.    Bevezetés: hivatkozunk az előzményre (az eladó ajánlatára, hirdetésére, a személyes megbeszélésre, ismerőstől kapott információra stb.)
2.    A megrendelt áru pontos megnevezése: (típus, méret, márka stb.); mennyiség
3.    Fizetési feltételek: Közöljük az ellenérték kiegyenlítésének módját, határidejét; kitérünk az ár pontos részletezésére (nettó ár, áfa, bruttó ár)
4.    Szállítási feltételek: Meghatározzuk a szállítás idejét, eszközét, esetleg a részszállítások ütemét; közöljük az átvétel helyét, módját
5.    Egyéb feltételek: terméktől függően tartalmazhatja levelünk a csomagolással kapcsolatos kikötést, az ígért garanciavállalást
6.    Befejezés: kérjük a megrendelésünk visszaigazolását

2. A megrendelés formai és jogi elemei

Formanyomtatvány

•    Gyakran ismétlődő megrendelésekhez a nagyobb cégek több példányos nyomtatott megrendelőlapot rendszeresítenek. Előnye: egyszerű a kitöltése, előzőleg jól átgondolt előkészítés alapján sokszorosították, tehát tartalmaz minden szükséges feltételt. Tartalmazza a megállapodás részleteit, és ha a megrendelő kitölti, majd ezt cégszerűen aláírja, és az eladó is aláírja, akkor megkötötték az üzletet. A megrendelőlapból az eladónál is, a vevőnél is marad egy példány.
•    Egyszeri megrendelés esetén fontos minden paraméter feltüntetése + a paritás.( ha van)

Jogi elemei

Megrendelés keletkezhet írásos ajánlat nyomán is, és anélkül is, esetleg szóbeli megállapodás alapján, de a megállapodást minden esetben írásban kell rögzíteni, s ha a megrendelést az eladó visszaigazolta, akkor a két fél között jogi kapcsolat jött létre. Ebben a jogi kapcsolatban mind az eladónak, mind a vevőnek megvannak a kötelességei és a jogai.

Eladó: köteles a megállapodás szerint teljesíteni, és joga van a teljesítése ellenértékét átvenni.
Vevő: joga van az általa megrendelt árut megkapni, és kötelessége annak ellenértékét kifizetni.

Jogi kapcsolat tehát a megrendelés visszaigazolásával, a megrendelést elfogadó aláírással keletkezik. Visszaigazolás után jogilag szerződésről beszélhetünk.

3. Megrendelés utáni feladatok
1.    Visszaigazolás ellenörzése:
Megrendelésünk akkor válik elfogadottá, ha az eladó tételesen, minden témában részletesen visszaigazolja azt.
2.    Áru ellenértékének kiegyenlítése
A szerződésben ( megrendelés ) vállalt fizetés teljesítése
3.    Garanciális problémák kezelése
A kötelező jótállásról (garanciáról) Kormány Rendelet rendelkezik, melynek a biztosítása jogszabály alapján a fogyasztóvédelem feladata.
Fontosabb szabályok:
-    A kötelező jótállás min. időtartama egy év
-    Az üzembe helyezés napjával kezdődik
-    Igény jótállási jeggyel érvényesíthető
-    Csak új alkatrész kerülhet beépítésre
-    Rögzített 10 kg.-nál súlyosabb fogy. cikket az üzemeltetés helyén kell javítani
Mínőségileg kifogásolt áru esetén a vevő meg is tagadhatja annak átvételét, jegyzőkönyvvel reklamálhat.
4.    Dokumentáció ellenőrzése
-    Számla, szignó és tétel egyeztetése
-    Súly, darabszám egyezése
-    Minőség Bizonyítvány, Származási Bizonyítvány ell.
5.    Visszáru kezelése
Megegyezés szerint, ha nem került az egységcsomag kiszámlázásra akkor szállító levél, számlának megfelelően lehet csere raklapot, rekeszt stb. bíztosítani.
6.    Beszerzési folyamat értékelése
Pontos értékelést több beszállító esetén a súlyozott pontrendszer alkalmazásával számolhatunk
7.    Áru beérkeztetése
Áru átvétele, igazolása. Bevételezés a raktárba Bevételezési Bizonylaton
Felvezetés a kartonra, számítógépbe.