Az áruátvételhez kapcsolódó feladatok:
- szerződés teljesülésének ellenőrzése: ellenőrizni kell, hogy attól a szállítótól rendeltük-e az árut, megérkezett-e a kívánt mennyiség, megrendelésben szereplő árral szállították-e
- áru minőségi, mennyiségi, és értékbeni ellenőrzése: helyet kell biztosítani az áruátvétel lebonyolítására. Az áruátvevő helyet el kell látni mindazon berendezésekkel, amelyek a mennyiség és minőség megállapításához szükségesek (mérleg, göngyöleg nyitására, bontására alkalmas eszközök stb.). Elő kell készíteni a visszaszállításra váró göngyölegeket. Gondoskodni kell az áruátvétel személy feltételeiről.

Az áruk mennyiségi átvétele:
Először meg kell állapítani, hogy a szállítólevélben, vagy a számlán feltüntetett árumennyiség
megegyezik-e a megrendelt árumennyiséggel, s a megrendelésben szereplő árakon állították-e ki a szállítólevelet, illetve a számlát. Ha nem egyezik a mennyiség vagy ár, akkor szállítmányt az átvevő nem köteles átvenni.
A szállítási okmány és a megrendelés összehasonlítását követően - ha azok egyeznek, vagy az
eltérést az átvevő elfogadja - méréssel, számolással meg kell állapítani a szállított áruk
mennyiségét. Ezt mindig a fuvarozó jelenlétében kell elvégezni.

A fuvarozó jelenlétében elvégzett mennyiségi áruátvétel lehet:
-bruttó súly vagy darabszám szerinti: az árut göngyöleggel együtt lemérve, azok
felbontása nélkül, a göngyölegek darabszáma lapján veszik át. A bruttó súly vagy
darabszám szerinti átvételnél a csomagolás láthatóan sérült, megrongálódott, vagy
bármilyen rendellenességet tapasztal az átvevő, ami a mennyiségi hiány
lehetőségére utalhat, még a fuvarozó jelenlétében el kell végezni a tételes átvételt.
-nettó súly vagy darabszám szerinti átvétel: az egységcsomagok, göngyölegek
tartalmának tételes mérését, megszámolását jelenti.

Az áruátvétel történhet:
-okmányos átvétellel : számla vagy szállítólevél szerint, az átvevő tételesen mindent ellenőriz, ha egyezik akkor aláírja és bélyegzi.
-vakátvétellel: szemrevételezéssel történik az átvétel, fenntartást állapítanak meg. A teljes körű ellenőrzést későbbi időpontban történik. Ha eltérés van, akkor a megállapodás értelmében a beszállító rendezi az eltérést.
□ minőségi átvétellel: szemrevételezéssel veszik át az árut ( behorpadás mentes, törékeny zörög-e, szavatossági idő ellenőrzése)

Az átvevő felelőssége: az átvevő az áru átvételét a fuvarlevélen ismeri el. Amennyiben az átvétellel kapcsolatban bármilyen kifogás merül fel ( hiány, sérül termék), abban az estben jegyzőkönyvet kell felvenni. Ha a tételes átvétel során minden rendben volt, és utólag derül ki a hiányosság az az átvevő felelőssége. Az átvett áruval kapcsolatosan az átvevőnek a munkaköri leírásban  előírt anyagi felelőssége van.

Az áruátvétel során kezelt bizonylatok: megrendelés, szállítólevél, illetve számla, átvételi jegyzék a beérkezett árukról, fuvarlevél, eltérés esetén jegyzőkönyv.

Reklamációk intézése: történhet személyesen vagy nem személyesen. Nem személyes reklamáció történhet telefonon, levélben e-mailben és faxon. A reklamációkhoz szükséges a fuvarlevél másolata illetve a felvett jegyzőkönyv. Amennyiben fénykép is készült a sérült áruról abban az esetben azt is csatolni kell.

Az áruátvételnél használt eszközök:
-    anyagmozgató eszközök: kézi emelővillás targonca (béka), emelő targonca, szállítószalag, csúszda, csiga
-    mérő eszközök: mérlegek
-    azonosító eszközök: vonalkód olvasó