1.    A beszállító kiválasztása
-    Számszerűsíthető és nem számszerűsíthető szempontok alapján történik, az ajánlatok beérkezését követően.
-    Számszerűsíthető: ár, fizetési kondíciók, beszállító kapacitása
-    Nem számszerűsíthető: minőség, szállítás időben történő teljesítése, speciális igények rugalmas kezelése
-    Szállítóértékelési módszerek: súlyozott pontrendszer:
-    Legfontosabb szempontok: ár, határidő betartása, minőség, pl. 40-30-30% arányban, a korábbi tapasztalatok alapján, súlyozás, átlagolás. Pontosság és ellenérzés szükséges a megfelelő beszállító kiválasztása

Szállítóértékelési módszerek

- A beszerzés egyik legfontosabb mozzanata!
- Összetett feladat

A jó szállító esetében:
- az ár megfelelő
- a szállítás pontos
- megbízhatóság
- minőség
- pontos információáramlás
- jó háttérszolgáltatás – járműpark, kapcsolatok stb.

Hagyományos módszerek:
- kategorikus eljárás
- súlyozott pontrendszer

Költségalapú módszerek:
- költségarányú módszer
- tulajdonlás teljes költsége

I. Kategorikus eljárás

- A beszerzés előre meghatározott szempontrendszer alapján értékeli a szállító teljesítményét.
- A szempontokhoz, kategóriákhoz értékeket rendel, skálát.
- A minőségbiztosítási és termelési részlegeket gyakran bevonják az értékelésbe.
- Előnye: egyszerű, nem költséges, nem igényel nagy adatbázist.
- Hátránya: szubjektív véleményt tükrözhet, nem számszerűsített adatok, rutinszerűség.

II. Súlyozott pontrendszer

-    A tényezőket úgy hasonlítják össze, hogy számszerűen kifejezik azokat.
-    Meghatározzák az értékelési szempontokat, melyekhez súlyokat rendelnek.

Példa. A és B szállítók összehasonlítása. Szempontok: minőség, szállítás pontossága, ár. Súlyok: 35-40-25%.
Mérhetőség:
Minőség szempontjából, az összes beszállításból hány hibátlan termék: hibátlan termék/ összes beszállítás.
Pontosság szempontjából, az összes szállításból hány volt pontos: pontos szállítás/összes szállítás.
Ár szempontjából: legalacsonyabb ár/ tényleges ár.

A és B beszállítók: 20-20 szállítás
- A: 18db pontos szállítás, B: 16 db pontos szállítás.
- A: 19db hibátlan termék, B: 18db hibátlan termék
- A: 6ft/db, B: 5ft/db
Teljesítmények:
A: 0,35 * 19/20 + 0,40 * 18/20 + 0,25 * 5/6 = 90%
B: 0,35 * 18/20 + 0,40 * 16/20 + 0,25 * 5/5 = 88,5%

-    Nagyon hasonló eredményeknél más szemopontokat is be kell vonni az értékelésbe.
-    Előny: a szubjektív elemeket minimalizálja és nem lényegesen költségesebb mint a kategorikus eljárás.

III. Költségarányok módszere

-    A vásárolt termékhez kapcsolódó költségeket a termék teljes árának arányában fejezi ki és vizsgálja.
-    Befolyásoló tényezők: minőség költségei, szállítás, raktározás, ár – költségelemek.
-    Pl. beszerzési ár + minőség költségei + szállítási költség = arányszámok képzése.
-    A és B beszállítók.
-    Ár: A-nál 5000Ft/db, B-nél 5100Ft/db
-    Minőség/költség arány: A-nál 3%, B-nél 1%
-    Szállítás/ költség arány: A-nál 2%, B-nél 2%
Teljesítmények:
A: 5000 + 0,03 * 5000 + 0,02 * 5000 = 5250 Ft
B: 5100 + 0,01 * 5100 + 0,02 * 5100 = 5253 Ft
-    Nagy adatbázist igényel, időigényes, ezért kevésbé használatos. Előnye a számszerűsítés, összehasonlíthatóság.

Vevő-szállító kapcsolatok

-    Két megközelítés:

1.    Versenyeztető kapcsolat: - A vállalat az ár alapján dönt a beszállítókról, versenyeztetés, a vállalat uralmi viszonyban, a mai magyar piaci viszonyokra jellemző, a beszállító ellenfél.
2.    Együttműködő kapcsolat: - A vállalat versenyképességét kívánja javítani, cél, kevés beszállító, hosszútávó kapcsolatok, kölcsönös előnyökre alapozva – stratégiai partnerkapcsolatok kialakítása.

 

 

Együttműködés

Versenyeztetés

Kapcsolat jellege

A beszállító partner; bizalom; információ átadás; közös problémamegoldás

A beszállító ellenfél, a vállalat uralmi viszonyban, bizalomhiány, elzárkózás

Szállítók száma

1 vagy kevés

Sok

Kapcsolat hossza

Közép-és hosszútáv

Rövidtáv/ egyszeri alkalom

Szerződés

Rugalmas, keretszerződések év elején, melyek irányadóak az évre

Merev, szigorú, szabályozott, minden részletre kiterjedő

Közös tevékenység

Van, jelentős

nincs

Tevékenység, termelés

Lehet összekapcsolt, integrált

Elkülönül

Rendelés

Gyakori, kis tételek is

Alkalomszerű

Tárgyalási stratégia

Mindkét fél számára előnyös stratégia

Győztes-vesztes stratégia

Szállító kiválasztása

Tárgyalás által

Versenyeztetés, ár alapjá