Humán erőforrás ellenőrzése

  • Létszám alakulása
  • Létszám összetétele
  • Munkaidő kihasználása
  • Termelékenység
  • Bérgazdálkodás egyes elemek aránya

Költséggazdálkodás ellenőrzése

  • Költség tervezés ellenőrzése, takarékosság vizsgálata, költség csökkentési lehetőségek figyelembe vehetősége, információs rendszer megléte
  • Utalványozás szervezeti feltételek, normák megléte, bizonylati rend
  • Költségek alakításának ellenőrzése
  • Közvetlen és közvetett költségek elszámolása, költségnemek elszámolása

Külkereskedelmi tevékenység ellenőrzése

  • Forgalom iránya
  • Összetétele
  • Deviza gazdálkodás
  • Marketing munka piackutatás hatékonysága
  • Árképzés

Kereskedelem ellenőrzése

  • Nagykereskedelem áru összetétel és a szállítók vizsgálata
  • Kisker/vendéglátó egészségügyi előírások betartása, kiszolgálás színvonala, leterheltség

Ellenőrizni kell

Beszerzés

  • Szállító kiválasztás elve
  • Aparátus
  • Szerződések
  • Átvétel szabályossága

Készletezés/készletgazdálkodás

  • Készletszintek betartása
  • Készletgazdálkodási modell
  • Készlet mobilitása
  • Tárolás körülményei

Értékesítés

  • Személyi tárgyi feltétel
  • Időbeli alakulás

Leltározás

  • Nyilvántartások vezetése

Műszaki fejlesztés ellenőrzése

Termékfejlesztés és gyártás vizsgálata.

A műszaki fejlesztések ellenőrzésének szakaszai

  • Előkészítés során végzett ellenőrzés: jogos-e a fejlesztés, megvalósítható-e, mennyire korszerű.
  • Végrehajtás során végzett ellenőrzés: programszerűség vizsgálata, dokumentáció, pénzfelhasználás, számviteli elszámolás.

Saját termelésű készletek ellenőrzése

Raktárra vétel

  • Átvétel
  • Ki?
  • Hogyan?
  • Bizonylatolás

Önköltség számítás

Értékesítés, kiszállítás

  • Szerződések
  • Okmányok

Számviteli elszámolás

Tárgyi eszközök ellenőrzése

  • Beruházások megalapozottsága, kivitelezése
  • Kapacitás kihasználása
  • Karbantartási tevékenység hibajavítás, megelőzés
  • Selejtezés

Utalványozás ellenőrzése

Felhasználás engedélyezése. Ellenőrzi az utalványozó szervek kialakítását, a normák kidolgozását, utalványozás bizonylati rendjét.

Vagyonvédelmi ellenőrzés

Vállalatirányítási rendszer ellenőrzése

  • Tervezési rendszer ellenőrzése: vizsgálhatjuk milyen típusú tervek készülnek, kik vesznek részt a kidolgozásban, alternatívák, kidolgozás.
  • Szervezeti rendszer ellenőrzése: a jelenlegi szervezet alkalmas-e a feladatok végrehajtására, milyen a munkamegosztás az egységek között.
  • Információs, döntési rendszer ellenőrzése: döntési szintek elhelyezkedése: ott történik-e a döntés, ahol az info rendelkezésre áll. Adatok minősége és a bizonylati rend ellenőrzése.
  • Érdekeltségi rendszer ellenőrzése: egyéni és kollektív érdekeltség összhangba van-e. Érdekeltség típusa, hatékonysága.
  • Ellenőrzési rendszer ellenőrzése: milyen ellenőrzések vannak a vállalatnál, átfogják-e a vállalati tevékenységeket, mennyire szabályozottak, intézkedések hatékonysága.