Pénzügy Sziget

25.a - Büntetőjog, bűncselekmény, szabálysértés, eljáró szervek

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Kategória: Jog tételek
Találatok: 1689

A büntetőjog feladata elsődlegesen a megelőzés, másodlagosan a megtorlás és ezzel összefüggésben a nevelő hatás. A jogrendszerben elsődleges jogágként szerepel.

Bűncselekmény: 

Bűncselekmény az a szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra és amelyre a Btk. büntetés kiszabását rendeli. Szokásos a cselekmény, ha az elkövető magatartásának következményét kívánja, eredményét előre látja. Gondatlan a cselekmény, ha az elkövető látja a következményt, de könnyelműen bízik annak elmaradásában.
A bűncselekmény lehet bűntett, amelyet szándékosan követnek el és 2 évnél súlyosabb büntetéssel sújtják. Lehet vétség, amelyet szándékosan vagy gondatlanul követnek el, a büntetési tétel 2 évnél kisebb vagy mást enyhébb büntetés.

Elkövető: 

Elkövető, tettes az aki, a tényállást megvalósítja. Társ tettesek, akik a tényállást egymás tevékenységéről tudva közösen valósítják meg.
Felbujtó aki mást bűncselekmény elkövetésére rábír.
Bűnsegéd, aki szándékosan segítséget nyújt.

Büntethetőséget kizáró okok, akadályok:

Gyermekkor, elmebetegség, kényszer, jogos védelem, magánindítvány hiánya, egyéb ok.
Büntethetőséget megszűntető okok: elévülés és kegyelem, társadalomra veszélyesség megszűnése vagy csekéllyé válása.

Szabálysértés: 

Szabálysértés az a jogellenes tevékenység vagy mulasztás, amely csekély fokban veszélyes a társadalomra. Felelősségre vonásra csak akkor kerülhet sor, ha az elkövető mulasztása szándékosan vagy gondatlanul történik.
Nem állapítható meg szabálysértés, ha bűncselekmény valósul meg.
A szabálysértést elköveti az is, aki mást a szabálysértés elkövetésére szándékosan rábír, és aki a szabálysértés elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt.

Nem vonható felelősségre:

14. évet be nem töltött személy, elmebeteg, kényszer vagy fenyegetés hatása alatt álló. Kórós elmeállapot nem kifogásoló ok. Nincs helye felelősségre vonásnak, ha az elkövetés óta 6 hónap eltelt.

Szabálysértési büntetések:

Elzárás (csak törvény állapíthatja meg 1-60 nap), pénzbírság (1-150 e Ft), intézkedés, járművezetéstől eltiltás, elkobzás, kutasítás, figyelmeztetés.
Nincs helye elzárásnak: fogyatékos személy, fiatalkorú, 4. hónapot betöltött terhes nő esetében.

Önkormányzati rendelet 30 e Ft-ig állapíthat meg szabálysértési bírságot. Eljáró hatóságok: jegyző, rendőri szervek, pénzügyi szervek, egyéb szervek.


Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam