Pénzügy Sziget

Társaságiadó alapot csökkentő tételek

Olvasóink értékelése: 4 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktív
 
Kategória: Társasági adó
Találatok: 8056
 • a korábbi évek elhatárolt veszteségéből az adózó döntése szerinti összeg
 • a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználásakor az adóévben bevételként elszámolt összeg
 • környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék, illetve céltartalékot növelő összeg
 • a terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege
 • az adótörvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírás összege
 • tőzsdei ügylet nyereségének a fele
 • a kapott osztalék és részesedés címén elszámolt összeg
 • szakmunkás tanulók foglalkoztatása esetén:
  • tanulói szerződés alapján a minimálbér 24%-a
  • iskolai megállapodás alapján a minimálbér 12%-a
 • szakmunkás tanulók sikeres vizsga utáni továbbfoglalkoztatásakor, illetve munkanélküliek foglalkoztatásakor max. 12 hónapra a befizetett társadalombiztosítási összeg
 • visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás a pénzügyileg rendezettre, a járó támogatásra és a térítés nélkül kapott szolgáltatás értékére vonatkozik
 • az átvállalt tartozás az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az adóévben elszámolt bevétel összege
 • művészi értékűnek elismert képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg, de max. az adóévi beruházások értékének 1%-a
 • az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett, és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összeg, de max. az adó adózás előtti nyereségének 25%-a és max. adóévenként 500 mFt (fejlesztési tartalék)
 • a kapott jogdíj alapján az adóévi adózás alőtti eredmény javára elszámolt bevétel 50%-a
 • legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként havonta kifizetett munkabér, de max. a minimálbér, ha a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma kevesebb 20 főnél
 • az adomány összege közhasznú szervezet esetén 100%-ban, de az adózás előtti eredmény max. 20%-a, kiemelten közhasznú szervezet esetén 150%-ban, de az adózás előtti eredmény max. 20%-a. Együttesen nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény 25%-át
 • a helyi iparűzési adó alapján adóévi ráfordításként elszámolt összeg max. az adózás előtti eredmény összege

Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam