Pénzügy Sziget

Adózás

Olvasóink értékelése: 4 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag inaktív
 
Kategória: Adózás
Találatok: 7250

Az adó fogalma:

Az adó kötelező (kényszerített) jellegű, vissza nem térülő, visszafizetés (közvetlen ellenszolgáltatás) nélküli, általános, pénzbeli szolgáltatás, amelyeket az állam vagy más közhatalmi szervezet (pl. helyi-, területi önkormányzat) olyan jogszabály alapján hajt be, amelyek maghatározzák ezen kötelezettségek nagyságát, feltételeit és fizetési esedékességét.

Az adó általános jellemzői:

 • Az adóbevétel állami bevételek egyik formáját képezi
 • Adó kivetésére csak az állam által felhatalmazott szerv jogosult
 • Az adóbevétel kizárólag állami feladatok ellátására használható
 • Adófizetésre csak az állam által, jogszabály útján kijelölt természetes és jogi személyek kötelesek
 • Az adót az állam kényszer útján is behajthatja
 • Az adót közvetlen ellenszolgáltatás nélkül kell befizetni
 • Az adó csak pénzben teljesíthető
 • Az adó a nemzeti jövedelem felosztásának és egyéb gazdaságpolitikai célok megvalósításának az eszköze

Az adók csoportosítása:

Adóalanyok szerint:

 • Természetes személyek (SZJA)
 • jogi személyek (TAO)

Adóbevételek felhasználása szerint:

 • Általános adó
 • Céladó

Adó tárgya szerint:

 • Tárgyi adók
 • Fogyasztási adók
 • Jövedelem típusú adók (SZJA)
 • Vagyoni típusú adók (gépjárműadó)

Adó teher viselője szerint:

 • Közvetlen (az adó teherviselője és az adófieztő személy ugyanaz - SZJA)
 • Közvetett (az adó teherviselője és az adófizető személy nem ugyanaz - ÁFA)

Adóztatásra jogosultság szerint:

 • Központi adók
 • Helyi adók
 • Vegyes adók

Behajtás módja szerint

 • önadózás
 • adólevonás
 • adókivetés
 • adóbehajtás

Kapcsolódó fogalmak

 • Adórendszer
 • Adópolitika
 • Adóalany
 • Adó tárgya
 • Adóalap
 • Adó mértéke
 • Adókedvezmény
 • Adómentesség
 • Adóhatóság
 • Adójogi jogviszony
 • Adóbevallás
 • Adókötelezettség

Alapelvei

 • közteherviselés: mindenki kötelező adót fizetni
 • fizetőképesség: annyi adó vethető ki az adóalanyokra, amennyit a jövedelme, illetve vagyona alapján meg tud fizetni
 • megbízhatóság: az adóalany meghatározott időre áttekinthesse a fizetendő adót
 • méltányosság: méltányossági alapon az adóalany adókedvezményben vagy adómentességben részesül

Bejelentési kötelezettség

 • írásban, formanyomtatványon kell benyújtani az adószám megállapítása végett
 • egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolványhoz a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez kell kérelmet benyújtani
 • üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás esetén a Cégbírósági kérelem benyújtásával történik a bejelentés
 • bejelentési idő általában 15 nap
 • a bankszámla nyitást követően valamennyi bankszámlaszámát be kell jelenteni 15 napon belül
 • az adóhatóság nyilvántartásba vételtől 30 napon belül értesítést küld
 • a nyilvántartásba vétel alapja az adószám, adóazonosítók jel, útlevél szám

Adómegállapítás

Módjai

 • önadózás: általában az adóalany állapítja meg
 • adólevonás: alkalmazhatja a munkáltató és a kifizető
 • adóbeszedés: adóbeszedésre kötelezett végzi
 • adókivetés: adóhatóságok utólagos megállapításakor és ellenőrzéskor kiszabott adó
 • adóhatósági adómegállapítás: adóhatóság az adóalanyoktól átvállalja a feladat elvégzését

Adóbevallás

 • az adóbevallást az adóalany köteles elkészíteni, de nyilatkozat alapján a munkáltató és a kifizető átvállalhatja
 • az adót és az adóelőleget a munkáltató vagy kifizető saját adóbevallásában vallja be
 • a bevallást erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell elkészíteni
 • az adóbevallás gyakorisága lehet havi, negyedéves, éves
 • az adóbevallás nem pótolható az adó megfizetésével vagy a támogatás igénybevételével
 • helyi adók esetén ha az adót nem az adózó állapítja meg, akkor az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül bevallást kell készíteni

Adófizetés
Adóellenőrzés
Jogkövetkezmények az adózás rendjében


Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam