Pénzügy Sziget

13.a A belső ellenőrzési rendszeren belül foglalkozzon a költségvetési szervek és hitelintézetek ellenőrzési sajátosságaival a belső ellenőrzési rendszer és a controlling eltérései a belső ellenőrzés és a külső ellenőrzés kapcsolata.

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Kategória: Ellenőrzés tételek
Találatok: 1864

Sajátosságok a költségvetési szervek belső ellenőrzésénél

A költségvetési szervek belső ellenőrzésének rendjét szervezetét és feladatait jogszabály írja elő. Kialakításáért, rendeltetésszerű működéséért a szerv vezetője a felelős. Hatáskörét, eljárási szabályait belső ellenőrzési szabályzatban kell rögzíteni. Feladata elősegíteni a szakmai, gazdálkodási és egyé feladatok ellátásában a vagyon védelmét. A függetlenített belső ellenőrzés a nagyobb intézményeknél általában saját szervezettel rendelkeznek, a feladatokat ellenőri csoportok, osztályok látják el. A függetlenített belső ellenőrnek v. ellenőri szervezetnek a szabályszerűségi követelményeken túl ellenőrizni és értékelni kell:

 • A szakmai tevékenység ellátásának hatékonyságát
 • A működés és gazdálkodás szervezettségét, szabályozottságát
 • A gazdasági, számviteli, pü-i, munkaügyi és egyéb rendelkezések betartását, a bizonylati és okmányfegyelmet, a vagyon védelmét
 • A munkaerő foglalkoztatását
 • A tárgyi eszközök optimális kihasználását
 • A gazdálkodás szervezettségét
 • Bevallási, elszámolási, befizetési és önrevíziós tevékenységet
 • A leltározási, a zárlati munkák helyességét
 • A vállalkozási tevékenység indokoltságát és hatékonyságát stb.

A költségvetési szerv belső ellenőrzési rendszere tartalmazza a vezetők ellenőrzési kötelezettségét, a függetlenített belső ellenőrzés feladatait. A vezetői ellenőrzés a személyhez kötődő konkrét feladatok végzésén túl a függetlenített belső ellenőrzés működésére támaszkodik, irányítja annak működését. A munkafolyamatokba épített ellenőrzésnek  a költségvetési szerveknél is kiemelt fontossága van. A munkafolyamatba épített ellenőrzés feladatai:

 • A költségvetési előirányzatok folyamatos ellenőrzése
 • A számviteli rend és a bizonylati fegyelem vizsgálata
 • Az adózással kapcsolatos feladatok ellenőrzése
 • A pénztár- és a készpénzkezelés szabályosságának vizsgálata
 • A létszám- és bérgazdálkodás, a karbantartási, felújítási munkák, a vagyonvédelem folyamatos figyelemmel kísérése.

Sajátosságok a hitelintézetek belső ellenőrzésénél

A hitelintézetek belső ellenőrzési rendszere is olyan szervezett, folyamatos tevékenység, amely

 • A vezetők döntési és irányítási jogkörével összefüggő állandó feladataként
 • A szervezett munkafolyamatok elemeként
 • Az ellenőrzési feladatra kiépített apparátus tervszerű munkájaként, az operatív munkavégzéstől függetlenül valósul meg.

A hitelintézetek tevékenységében nagy jelentősége van az üzleti vállalkozás rugalmasságának és biztonságának, a pü-i szabályszerűségének, az ügyviteli és számviteli rendszer tévedéseket és visszaéléseket kizáró működésének. A vezetők ellenőrzése kiterjed az általuk vezetett v.mennyi  szervezeti egység teljes tevékenyégére. A munkafolyamatoknál különös figyelemre van szükség a résztevékenységek ellenőrzési pontjainak kialakításánál a munkaköri v. személyi összeférhetetlenség kizárására, a számítógépes megoldások kiterjesztésére, az elektronikus ügyintézésre.

Fügetlenített revizori szervezet 

A függetlenített revizori szervezet ellenőrzési tevékenységük a kapott megbízásának megfelelően a szervezeti egységek bármely tevékenységére kiterjedhet, végezhetnek átfogó, téma- és célellenőrzéseket. Vizsgálataik követelményrendszerének fontos részét képezik a belső szabályzatok és utasítások, különösen az ügyfél és a pénzintézet kapcsolatára. Vizsgálataiknak az is lényeges része, hogy megítéljék: az előírások, utasítások aktuálisak, világosak, közérthetőek-e. Értékelésükkel alapot adnak a felső vezetés számára intézkedések kidolgozásához és kiadásához. A függetlenített belső ellenőrzés szervezeti formái:

 • A bank és a szakosított hitelintézet belső ellenőrzési szervezetet működtet.
 • A szövetkezeti hitelintézet legalább egy belső ellenőrt foglalkoztat.

A függetlenített belső ellenőrzés, ellenőr a hitelintézeteknél a felügyelőbizottság irányítása alá tartozik.

A belső ellenőrzési rendszer és a controlling

A controlling a korszerű belső irányítás, vezetés eszköze, de nem ellenőrző szervezet. A controlling feladatait ellátó személy (controller) és a függetlenített belső ellenőrzést végző személy (a belső ellenőr) tevékenységének összehasonlításnál az alábbiakat lehet tapasztalni:

 • A controlling folyamatosan végzett operatív tervező, információs és ellenőrző tevékenység, míg a függetlenített belső ellenőr munkája előre meghatározott munkaterv alapján végzett ellenőrzést.
 • A controlling más személyek ismereteire, az egyes szakterületek dolgozói közreműködésére is támaszkodik s így munkája csapatmunka. A függetlenített belső ellenőr viszont egyedül v. társával teljesíti ellenőrzési feladatait.
 • A controlling mindig az adott időpontban legfontosabb ügyekkel, a ma eseményeivel foglalkozik, míg a függetlenített belső ellenőr általában a korábban megtörténteket, múlt eseményeit ellenőrzi.
 • A függetlenített belső ellenőr munkája a jelentés v. az ellenőrzési jegyzőkönyv átadásával általában lezárul, beavatkozási joga nincs. Ezzel szemben a controllernek beavatkozási, intézkedés joga, hatásköre is van.
 • A controllingnak és a függetlenített belső ellenőrzésnek az alapvető célja, hogy segítse a vezetés döntéseinek és intézkedéseinek megalapozását.

A belső ellenőrzés és a külső ellenőrzés kapcsolata

A belső ellenőr a vezetés ellenőrzési szakfunkciója; a külső ellenőrnek a törvényességről és a szabályszerűségről kell nyilatkoznia; a könyvvizsgálónak pedig arról, hogy a beszámoló hű és valós képet ad-e a szervezet teljesítményéről, pü-i helyzetéről. A külső ellenőrök (ideértve a könyvvizsgálókat is) munkájuk végzése során felhasználhatják a belső ellenőrök munkáját.


Hírlevél

Befektetés TITKOK könyv

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Swingtrade DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tanfolyam Budapesten

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Tőzsdetanfolyam DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam

Skalp DVD

tőzsde, forex, forex kereskedés, forex tanfolyam