A műszaki fejlesztési tevékenység ellenőrzése

Az új termék, technika, technológia és az ezekkel kapcsolatos ismeretek létrejöttének és bevezetésének folyamatát műszaki fejlesztésnek (innovációnak) nevezzük. A műszaki fejlesztés döntései és annak ellenőrzése során választ kell kapni arra, hogy

 • Mit gyártsanak, termeljenek, ill. forgalmazzanak
 • Hogyan, milyen technológiával, módszerrel valósítsák meg
 • Ehhez milyen gépekre, berendezésekre lesz szükség
 • Helyileg hol valósítsák meg
 • Milyen pénzekből finanszírozzák

A fejlesztés célja, és egyben az ellenőrzés 2 nagy területe:

 • A termékfejlesztés (gyártmányfejlesztés)
 • A gyártásfejlesztés (eljárás-, ill. módszerfejlesztés)

A műszaki fejlesztési folyamat ellenőrzése

A termék- és gyártásfejlesztési tevékenység vizsgálata 3 fő szakaszra bontható:

 • A fejlesztési döntések előkészítésének vizsgálata
 • A fejlesztési döntések végrehajtásának részletes vizsgálata
 • A fejlesztés megvalósítása utáni szakasz a termék- és gyártásfejlesztési tevékenység utólagos ellenőrzése, értékelése.

A fejlesztéi döntés előkészítése 

A fejlesztési döntés előkészítése során meghatározó jelentősége van a pontos, szakszerű információknak, v.mint a kockázatok vizsgálatának. A fejlesztési tevékenység megalapozottságának ellenőrzése során vizsgálni kell a fejlesztési elképzelések kialakításának helyességét, a fejlesztés szükségességét.

A termékfeletés 

A termékfejlesztés ellenőrzésénél meg kell vizsgálni a készárutermelés összetételét, a termékek átlagos életkorát, az új és a továbbfejlesztett gyártmányok arányát.

A gyártásfejleztés 

A gyártásfejlesztés ellenőrzési feladatai a döntés-előkészítés szakaszában alapvetően a fejlesztés megalapozottságára, színvonalára és hatására összpontosulnak. A gyártásfejlesztés ellenőrzési területei:

 • A gyártás tervezése
 • A végrehajtás munkaeszközeinek meghatározása
 • A műhelyek munkahelyeinek elrendezéséhez a gyártási rendszerek kidolgozása
 • A munkahelyek anyag- és termékmozgatási rendjének kialakítása.

Vizsgálni kell azt is, hogy a fejlesztés hogyan hat

 • A termelés és értékesítés volumenének növelésére
 • A termelékenység növelésére
 • A minőségre, a piaci árakra
 • A termék önköltségére
 • A munkaerő-felhasználás alakulására

Végeredményben a színvonalra, a hatékonyságra és a jövedelmezőségre.

A fejlesztési folyamat, a végrehajtás ellenőrzése

A fejlesztési folyamat, a végrehajtás ellenőrzése során vizsgálni kell a programszerűséget, azaz azt, hogy a fejlesztés a teljesítmény és a határidő szempontjából a tervezettnek megfelelően alakul-e.

Speciális ellenőrzési feladatok

A színvonal, a fejlesztés végrehajtása hatékonyságának értékelése, a gyártásfejlesztés dokumentumainak vizsgálata.

A termék- és gyártásfejlesztési tevékenység utólagos ellenőrzése

A termék- és gyártásfejlesztési tevékenység utólagos ellenőrzése a fejlesztések végrehajtása után végzett ellenőrző, értékelő munka.

A műszaki fejlesztések költségeinek ellenőrzési feladatai

A műszaki fejlesztések költségeinek vizsgálata a közvetlen, fejlesztési témára meghatározható költségekre és a közvetett (általános), a fejlesztés szervezeti egységeire elszámolt költségekre terjed ki. A fejlesztés közvetlen költségeinek vizsgálata, értékelése történhet fejlesztési témánként és költségnemenként. Az elemző, értékelő munka során arra kell a hangsúlyt helyezni, hogy betartották-e a költségelőirányzatot. A fejlesztési költségek, ráfordítások vizsgálata során vizsgálni kell, hogy el a fejlesztési ráfordítások között számolták-e el a műszaki propaganda és információ költségeit, a pályázati díjakat, a szabványosítást. Vizsgálni kell azt is, hogy nem számoltak-e el fejlesztési költségként az értékesítéssel, a fejlesztéssel szervesen össze nem függő kiadásokat, költségeket.

A termelés műszaki-ügyviteli előkészítésének vizsgálata

A termelés műszaki-ügyviteli előkészítése gyártásra alkalmas dokumentációk szerkesztési munkáival kezdődik, és a korszerű gyártás megteremtése után a gyártás megindításával fejeződik be. Célja: a megfelelő minőségű és mennyiségű termelés gazdaságos megvalósítása.

A műszaki előkészítés 

A műszaki előkészítés feladata a gyártmányok konstrukciójának és a gyártás technológiájának kidolgozása. Vizsgálni kell, hogy szervezetten és folyamatosan biztosítják-e a műszaki fejlesztés, az újítások eredményeinek tapasztalatainak hasznosítását, az új gépek, gyártóberendezések, anyagok használatából fakadó változások átvezetését. A műszaki előkészítés ellenőrzése

 • A műszaki tervezés színvonala
 • A termelés műszaki előkészítettsége és
 • A műszaki változtatások okai

köré csoportosítható.

Az ügyviteli előkészítés 

A gyártás előkészítésének folyamata a gyártás ügyviteli előkészítésével fejeződik be. Az ügyviteli előkészítés feladata a gyártással összefüggő, a gyártási bizonylatok pontos és megfelelő példányszámban történő előzetes elkészítése és rendelkezésre bocsátása. Vizsgálni kell, hogy időben gondoskodtak-e a műszaki okmányok hiánytalan és pontos összeállításról, zavartalan-e a bizonylatok útja, az ügyviteli előkészítés lehetővé teszi-e a pontos anyag- és teljesítmény-elszámolást, v.mint az utókalkulációt. Ellenőrizni kell, hogy:

 • Az anyag- és munkautalványokat az előírt és érvényes normák alapján állították-e ki
 • Gondoskodtak-e az utalványozott és a ténylegesen kiadott anyagmennyiség közötti különbség visszavételezéséről.