Egyéni vállalkozó adózása
Vállalkozói jövedelem szerinti adózás:
-    vállalkozói jövedelemadó 18%
-    vállalkozói kivét után az adó sávosan progresszív
-    osztalékalap után 20% és 35%.
Átalányadózás: feltételei:
-    az átalányadózás előtti adóévben a bevétel nem haladja meg a 4 millió Ft-ot
-    ha áfa-adózásban alanyi vagy tárgyi adómentes tevékenységet folytat, bevétele nem haladja meg a 4 millió Ft-ot
-    nem áll munkaviszonyban.
Adóalap: vélelmezett költséghányad alkalmazásával állapítja meg. A vélelmezett költséghányad fedezetet nyújt az összes költségre.
Átalányadó kiszámítása: adóalap x adómérték.
Tételes átalányadó: a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély választhatja. Mértéke szobánként és évenként 24 000 Ft. Negyedévi egyenlő részletekben kell megfizetni.
Veszteségelhatárolás: a következő évek bevételével szemben számolható el, 5 adóév alatt.
Költségek elszámolása: költségként elszámolható:
-    vállalkozói kivét
-    bevételszerzéssel közvetlenül összefüggő kiadások
-    adott előleg
-    tárgyi eszközök és nem anyagi javak amortizációja
-    tevékenység megkezdése előtt beszerzett anyag-és árukészlet beszerzésére fordított kiadások
-    legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak amortizációja.
Költségként nem számolható el:
-    olyan vagyontárgyra fordított kiadás, amely nem a jövedelemszerző tevékenységgel kapcsolatos
-    hitelre visszafizetett összeg
-    közcélú adomány
-    SZJA.
Közcélú adomány elszámolása: jövedelemből levonható:
-    kiemelkedően közhasznú szervezeteknek történő befizetés esetén a jövedelem 20 %-a
-    közhasznú szervezetnek történő befizetés esetén a jövedelem 20 %-a
-    tartós adományozás esetén a befizetés további 20 %-a.
Adókedvezmények: beruházási, térségi, kisvállalkozói.
Adónyilvántartások az SZJA rendszerében
Pénztárkönyv vagy naplófőkönyv:
-    ha egyéni vállalkozó
-    az a nem egyéni vállalkozó, akinek áfa-fizetési kötelezettsége van, áfa-levonási jogot érvényesít
Bevétel-és költségnyilvántartás:
-    ha a jövedelmet tételes költségelszámolással állapítja meg
-    ha nem egyéni vállalkozó
-    ha áfa fizetésére nem kötelezett
-    ha áfa-levonási jogot nem érvényesít
-    ha alkalmazottat, segítő családtagot nem foglalkoztat
Bevételi nyilvántartás
-    a mezőgazdasági őstermelő a nem kifizetőtől származó bevételeiről
-    az önálló tevékenységet folytató magánszemély, aki jövedelmét költséghányad, vagy jövedelemhányad alkalmazásával számolja el.